Största ägare

2017-10-31*

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster,%
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag

25 310 825

15,3
Fjärde AP-fonden 7 335 187 4,4
BlackRock  6 397 201 3,9
Investment AB Öresund  5 500 000 3,3
Vanguard 3 913 252 2,4
Länsförsäkringar Fonder 3 901 043 2,4
Mats Qviberg med familj
3 747 868 2,3
E.N.A City AB
2 867 200 1,7
Handelsbanken Fonder
2 774 981 1,7
Principal Global Investors 
2 354 077 1,4
Swedbank Robur Fonder 
2 259 711 1,4
TR Property Investment Trust
2 133 221 1,3
Stichting Pensioenfonds ABP
1 960 997 1,2
Pensionskassan SHB Försäkringsförening
1 920 000 1,2
Standard Life 1 903 169 1,2
Totalt 15 största aktieägare

74 278 732

44,9
Övriga  91 112 840

55,1

Totalt antal utestående aktier 165 391 572 100,0
Innehav egna aktier 0 0,0
Totalt antal registrerade aktier 165 391 572 100,0

*Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen. Nasdaq och Millistream.