Största ägare

2018-05-11*

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster,%
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag

50 621 650

15,3
Fjärde AP-fonden

13 979 371

4,2
BlackRock  12 794 402 3,9
Länsförsäkringar Fonder  12 437 458 3,8
Investment AB Öresund
11 520 392 3,5
Vanguard
8 369 558 2,5
Mats Qviberg med familj
7 495 736

2,3

Handelsbanken Fonder
6 149 962 1,9
E.N.A City AB
6 068 600 1,8
Principal Global Investors 
5 227 512 1,6
Swedbank Robur Fonder 
4 848 865 1,5
AFA Försäkring
4 051 844 1,2
TR Property Investment Trust
3 946 330 1,2
Pensionskassan SHB Försäkringsförening
3 840 000 1,2
Lannebo Fonder 3 380 980 1,0
Totalt 15 största aktieägare

176,050,484

53,2
Övriga  154 732 660

46,8

Totalt antal utestående aktier 330 783 144 100,0
Innehav egna aktier 0 0,0
Totalt antal registrerade aktier 330 783 144 100,0

*Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen. Nasdaq och Millistream.