Största ägare

2017-12-31*

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster,%
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag

25 310 825

15,3
Fjärde AP-fonden

7 488 323

4,5
BlackRock  6 397 201 3,9
Investment AB Öresund  5 500 000 3,3
Vanguard 4 054 574 2,5
Mats Qviberg med familj 3 747 868 2,3
Länsförsäkringar Fonder
3 631 100 2,2
E.N.A City AB
2 867 200 1,7
Handelsbanken Fonder
2 785 873 1,7
Principal Global Investors 
2 429 504 1,5
Swedbank Robur Fonder 
2 350 550 1,4
TR Property Investment Trust
2 133 221 1,3
Stichting Pensioenfonds ABP
1 960 997 1,2
Pensionskassan SHB Försäkringsförening
1 920 000 1,2
Lannebo Fonder 1 823 376 1,1
Totalt 15 största aktieägare

74 400 612

45,0
Övriga  90 990 960

55,0

Totalt antal utestående aktier 165 391 572 100,0
Innehav egna aktier 0 0,0
Totalt antal registrerade aktier 165 391 572 100,0

*Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen. Nasdaq och Millistream.