Största ägare

2018-03-31*

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster,%
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag

25 310 825

15,3
Fjärde AP-fonden

7 258 949

4,4
BlackRock  6 379 201 3,9
Investment AB Öresund  5 760 196 3,5
Länsförsäkringar Fonder  4 669 710 2,8
Vanguard
4 164 806 2,5
Mats Qviberg med familj
3 747 868

2,3

E.N.A City AB
3 050 000 1,8
Handelsbanken Fonder
2 674 981 1,6
Principal Global Investors 
2 509 852 1,5
Swedbank Robur Fonder 
2 403 537 1,5
TR Property Investment Trust
2 133 221 1,3
AFA Försäkring 2 014 822 1,2
Pensionskassan SHB Försäkringsförening
1 920 000 1,2
Stichting Pensioenfonds ABP 1 825 699 1,1
Totalt 15 största aktieägare

75 841 667

45,9
Övriga  89 549 905

54,1

Totalt antal utestående aktier 165 391 572 100,0
Innehav egna aktier 0 0,0
Totalt antal registrerade aktier 165 391 572 100,0

*Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen. Nasdaq och Millistream.