Faktablad

Fabeges faktablad sammanställs av Morningstar och uppdateras dagligen på NASDAQ Stockholms webbplats. 

Morningstar FaktabladLadda ner faktabladet om Fabege (PDF, engelsk)

 

 

 

 

 

Materialet i detta faktablad är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Fabege tar heller inget ansvar för eventuella skrivfel i detta faktablad eller ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må baserat på användandet av dokumentet då informationen på faktabladet inte uppdateras av Fabege.