Balansräkning

Belopp i Mkr20172016201520142013201220112010
Tillgångar        
Fastigheter57 88947 84240 27932 55933 38431 63629 15026 969
Övriga materiella anläggningstillgångar42110113
Finansiella anläggningstillgångar3425169231 5421 5841 3981 124714
Omsättningstillgångar64716844461 8593654743621 504
Kortfristiga placeringar1531147034-   
Likvida medel349623223982007473
Summa tillgångar59 38450 22341 75136 01835 43133 70930 71129 263
Eget kapital och skulder        
Eget kapital28 0122300216 47913 78312 55111 40411 89011 276
Uppskjuten skatt4 98832711 786     
Övriga avsättningar2332151501 0841 083731585423
Räntebärande skulder 1)24 8412197821 06819 55119 03818 03516 75516 646
Övriga långfristiga skulder--619-    
Derivatinstrument291559658920447854664267
Ej räntebärande skulder1 01911989916802 3122 685817651
Summa eget kapital och skulder59 38450 2234175136 01835 43133 70930 71129 263
Soliditet, %4746393835343939
Eventualförpliktelser3402024331 0581 2522 1243 3762 520
1) Varav kortfristiga 6 276 Mkr (7 817)
 201820172016201520142013201220112010
Belopp i Mkr31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar
Tillgångar                                 
Fastigheter61 37557 88955 50952 46450 83247 84244 65942 41840 46740 27937 63036 36133 76332 55933 86833 25733 64033 38432 77332 17232 09831 63631 57130 79429 96729 15028 73928 18327 71726 96928 08527 79628 267
Övriga materiella anläggningstillgångar343222221111111110011111112323412
Finansiella anläggningstillgångar4003424954973605169168869069231 5621 6441 6341 5421 4751 4921 6101 5841 5671 4341 3721 3981 1929891 1361 124969935699714616613635
Omsättningstillgångar72864758663664716845005295334464385061 9331 8593188567443659549886824743504693093623673653451 504218755238
Kortfristiga placeringar1531531521421421148964667050483834-- -               
Likvida medel0349161192462361953332374116223198263148982913124200101861387413820114473168174191
Summa tillgångar62 65959 38456 90653 76052 00750 22346 20244 09442 00641 75139 71838 97137 43136 01835 86035 86936 14335 43135 32334 60834 22733 70933 21532 33931 55130 71130 21529 68728 90729 26329 09129 33929 333
Eget kapital och skulder                                 
Eget kapital30 55128 01226 59724 39623 2772300220 24618 63018 14416 47915 29914 78013 95113 78312 88312 61812 29512 55112 45912 03911 52411 40410 69510 57711 94811 89011 48211 44311 16511 27610 67010 0809 800
Uppskjuten skatt5 5464 9884 4553 8593 52132712 6482 2111 8761 7861 5021 3351 099                    
Övriga avsättningar2352332162162182151421541481501591591661 0841 2181 1421 0971 0831 051959847731827797782585641647549423454430418
Räntebärande skulder 1)25 19424 84124 43623 88622 5482197820 81820 57419 26921 06820 51320 43619 73319 55120 13620 40220 07319 03818 78018 63118 02118 03518 29617 83317 08616 75516 84616 63615 49516 64616 76217 65817 661
Övriga långfristiga skulder------625623621619617615----                 
Derivatinstrument251291332402470559789831777658809783977920824734588447392438667854797564444664530229158267480507408
Ej räntebärande skulder8821 0198701 0011 97311989341 0711 1719918198631 5056807999732 0902 3122 6412 5413 2182 6852 6002 5681 2918177167321 5406517256641 046
Summa eget kapital och skulder62 65959 38456 90653 76052 00750 22346 20244 09442 0064175139 71838 97137 43136 01835 86035 86936 14335 43135 32334 60834 27733 70933 21532 33931 55130 71130 21529 68728 90729 26329 09129 33929 333
Soliditet, %494747454546444243393938373836353435353534343233383938393939373433
Eventualförpliktelser3373403403402022022024534334331 0581 0581 0581 0581 0681 0681 0961 2521 4181 7741 9262 1241 6261 5593 4173 3762 7042 6892 5222 5202 1441 9072 039
1) Varav kortfristiga 6 276 Mkr (7 817)