Balansräkning

Belopp i Mkr2016201520142013201220112010
Tillgångar       
Fastigheter47 84240 27932 55933 38431 63629 15026 969
Övriga materiella anläggningstillgångar2110113
Finansiella anläggningstillgångar5169231 5421 5841 3981 124714
Omsättningstillgångar1 6874461 8593654743621 504
Kortfristiga placeringar1147034-   
Likvida medel623223982007473
Summa tillgångar50 22341 75136 01835 43133 70930 71129 263
Eget kapital och skulder       
Eget kapital23 00216 47913 78312 55111 40411 89011 276
Uppskjuten skatt3 2711 786     
Övriga avsättningar2151501 0841 083731585423
Räntebärande skulder 1)21 97821 06819 55119 03818 03516 75516 646
Övriga långfristiga skulder0619-    
Derivatinstrument559658920447854664267
Ej räntebärande skulder1 1989916802 3122 685817651
Summa eget kapital och skulder50 2234175136 01835 43133 70930 71129 263
Soliditet, %46393835343939
Eventualförpliktelser2024331 0581 2522 1243 3762 520
1) Varav kortfristiga 8 723 Mkr (7 458)
 20172016201520142013201220112010
Belopp i Mkr30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar31 dec30 sep30 jun31 mar
Tillgångar                               
Fastigheter55 50952 46450 83247 84244 65942 41840 46740 27937 63036 36133 76332 55933 86833 25733 64033 38432 77332 17232 09831 63631 57130 79429 96729 15028 73928 18327 71726 96928 08527 79628 267
Övriga materiella anläggningstillgångar3222221111111110011111112323412
Finansiella anläggningstillgångar4954973605169168869069231 5621 6441 6341 5421 4751 4921 6101 5841 5671 4341 3721 3981 1929891 1361 124969935699714616613635
Omsättningstillgångar5866366471 6875005295334464385061 9331 8593188567443659549886824743504693093623673653451 504218755238
Kortfristiga placeringar1521421421148964667050483834-- -               
Likvida medel161192462361953332374116223198263148982913124200101861387413820114473168174191
Summa tillgångar56 90653 76052 00750 22346 20244 09442 00641 75139 71838 97137 43136 01835 86035 86936 14335 43135 32334 60834 22733 70933 21532 33931 55130 71130 21529 68728 90729 26329 09129 33929 333
Eget kapital och skulder                               
Eget kapital26 59724 39623 27723 00220 24618 63018 14416 47915 29914 78013 95113 78312 88312 61812 29512 55112 45912 03911 52411 40410 69510 57711 94811 89011 48211 44311 16511 27610 67010 0809 800
Uppskjuten skatt4 4553 8593 5213 2712 6482 2111 8761 7861 5021 3351 099                    
Övriga avsättningar2162162182151421541481501591591661 0841 2181 1421 0971 0831 051959847731827797782585641647549423454430418
Räntebärande skulder 1)24 43623 88622 54821 97820 81820 57419 26921 06820 51320 43619 73319 55120 13620 40220 07319 03818 78018 63118 02118 03518 29617 83317 08616 75516 84616 63615 49516 64616 76217 65817 661
Övriga långfristiga skulder--00625623621619617615----                 
Derivatinstrument332402470559789831777658809783977920824734588447392438667854797564444664530229158267480507408
Ej räntebärande skulder8701 0011 9731 1989341 0711 1719918198631 5056807999732 0902 3122 6412 5413 2182 6852 6002 5681 2918177167321 5406517256641 046
Summa eget kapital och skulder56 90653 76052 00750 22346 20244 09442 0064175139 71838 97137 43136 01835 86035 86936 14335 43135 32334 60834 27733 70933 21532 33931 55130 71130 21529 68728 90729 26329 09129 33929 333
Soliditet, %47454546444243393938373836353435353534343233383938393939373433
Eventualförpliktelser3403402022022024534334331 0581 0581 0581 0581 0681 0681 0961 2521 4181 7741 9262 1241 6261 5593 4173 3762 7042 6892 5222 5202 1441 9072 039
1) Varav kortfristiga 8 723 Mkr (7 458)