Resultaträkning

Belopp i Mkr2017201620152014201320122011201020092008
Hyresintäkter2 2802 1051 9982 0872 0591 8691 8042 007--
Fastighetskostnader-600-598-569-602-648-605-577-659--
Driftsöverskott1 6801 5071 4291 4851 4111 2641 2271 348--
Överskottsgrad, %7472727169686867--
Central administration-74-70-65-67-62-64-63-62--
Räntenetto-509-541-582-664-705-644-609-522--
Resultatandelar i intressebolag-105-425-94-72-30137918--
Förvaltningsresultat992471688682614693564782--
Realiserade värdeförändringar fastigheter049121300135167173237--
Orealiserade värdeförändringar fastigheter6 0957 6143 2521 3397391 4091 093843--
Orealiserade värdeförändringar räntederivat26899262-473408-190-397106--
Värdeförändringar aktier-45101996-47-16-39--
Resultat före skatt7 3518 6804 2331 8671 9922 0321 4171 929--
Aktuell skatt-1-88-2-61-116-1 900-1-3--
Uppskjuten skatt-1 718-1 485-999-68-346-220-275-229--
Periodens/Årets resultat5 6327 1073 2321 7381 530-881 1411 697--
Poster som inte kommer omklassificeras till resultatet  --------
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-15-52-1013-6----
Periodens/Årets totalresultat5 6177 1023 2341 7281 543-941 1411 697--
Periodens totalresultat hänförligt till:  --------
Moderbolagets aktieägare5 6177 102--------
Innehav utan bestämmande inflytande----------
Resultat per aktie före utspädningseffekt, kr34:0542:9719:5410:519:26-0,547,0110,38--
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, kr34:0542:9719:5410:519:26-0,547,0110,38--
Totalresultat per aktie före utspädningseffekt, kr33:9642:9719:5510:459:34-1----
Totalresultat per aktie efter utspädningseffekt, kr33:9642:9719:5510:459:34-1----
Antal aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165,4165,4165,4164162163--
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165,4165,4165,4164162163--
Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165,4165,4165,1162163164--
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165,4165,4165,1162163164--
           
 20182017201620152014201320122011201020092008

Belopp i Mkr
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Hyresintäkter614592580562546532534520519505495496502522526526513514513519513480469467453458452448446487495507518--------
Fastighetskostnader-175-142-145-146-167-150-133-151-164-156-130-131-152-157-144-137-164-174-146-145-183-169-133-140-163-140-142-124-171-165-145-149-200--------
Driftsöverskott439450435416379382401369355349365365350365382389349340367374330311336327290318310324275322350358318--------
Överskottsgrad, %727675746972757168697474707073746866727264657270646969726266717161--------
Central administration-18-21-17-17-19-17-17-20-16-17-16-16-16-21-16-15-15-16-16-16-14-23-15-13-13-16-17-15-15-15-14-17-16--------
Räntenetto-126-126-127-123-133-129-139-142-131-146-143-140-153-155-158-180-171-174-178-176-177-168-168-156-152-149-162-151-147-139-138-129-116--------
Resultatandelar i intressebolag-21-24-27-43-11-402-166-13-14-59-8-13-15-17-27-132-11-17-41371-1082-101411-2-5--------
Förvaltningsresultat274279264233216-166229213195172147201168174191167150152162165135257154157125161133157113182209210181--------
Realiserade värdeförändringar fastigheter83000030920216017301165-5283103015802101451903350047946531--------
Orealiserade värdeförändringar fastigheter2 7001 6432 4631 1568333 1361 7601 1991 5191 28259067370757025829921214716221121934525540340632123125029116640720565--------
Orealiserade värdeförändringar räntederivat404171678923042-55-118151-26194-57-96-90-146-141-5546229188-57-233-120220-134-301-7110921327-99-35--------
Värdeförändringar aktier0-100-35000-26-28-36722-13-1626-12111-1-2-26-11-111-8-2-4-2-3-11-2-23--------
Resultat före skatt3 0971 9622 7981 4561 1353 5142 0511 3591 7561 5966861 06588683534635633024251161962054016557475343094382511605726379219--------
Aktuell skatt--1-1---8920-1-20000-316-74-11820000-1 9000-1000-3000--------
Uppskjuten skatt-558-531-596-337-253-664-437-294-90-416-167-235-18175-78-49-16-45-93-104-10480-47-61-192-16-22-104-1334-136-39-58--------
Periodens/Årets resultat2 5391 4302 2011 1198822 7611 6161 0651 6651 17851983070591026532324079420515516620118-1 38756141372278378606590340161--------
Poster som inte kommer omklassificeras till resultatet  --  ---------  ------------------------
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner--15----5---2----10---------------------------
Periodens/Årets totalresultat2 5391 4152 2011 1198822 7561 6161 0651 6651 18051983070590026532324079420515516620118-1 38756141372278378606590340161--------
Periodens totalresultat hänförligt till:  --  -- ------  ------------------------
Moderbolagets aktieägare2 5391 4152 2011 1198822 7561 6161 0651 665------  ------------------------
Innehav utan bestämmande inflytande---00----- ----  ------------------------
Resultat per aktie före utspädningseffekt, kr15:368:6513:306:775:3316:709:776:4410:077:123:145:0204:265:511:601:951:450:482,543,113,143,810,73-8,553,462,550,441,712,323,723,622,080,98--------
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, kr15:368:6513:306:775:3316:709:776:4410:077:123:145:0204:265:511:601:951:450:482,543,113,143,810,73-8,553,462,550,441,712,323,723,622,080,98--------
Totalresultat per aktie före utspädningseffekt, kr15:368:6513:306:775:3316:709:776:4410:077:133:145:0204:265:441:601:951:450:563334-------------------
Totalresultat per aktie efter utspädningseffekt, kr15:368:6513:306:775:3316:709:776:4410:077:133:145:0204:265:441:601:951:450:563334-------------------
Antal aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,4165165165164162162162162162163163163163163164--------
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,4165165165164162162162162162163163163163163164--------
Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,1165165165163162162162162163163163163163164164--------
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,1165165165163162162162162163163163163163164164--------
                                          
 20182017201620152014201320122011201020092008

Belopp i Mkr
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Hyresintäkter6142 2801 6881 1085462 1051 5731 0395191 9981 4939985022 0871 5651 0395132 0591 5451 0325131 8691 3899204531 8041 3468944462 0071 5201 025518--------
Fastighetskostnader-175-600-458-313-167-598-448-315-164-569-413-283-152-602-445-301-164-648-474-328-183-605-436-303-163-577-437-295-171-659-494-349-200--------
Driftsöverskott4391 6801 2307953791 5071 1257243551 4291 1257153501 4851 1207383491 4111 0717043301 2649536172901 2279095992751 3481 026676318--------
Överskottsgrad, %727473726972727068727272707172716869696864686967646868676267686661--------
Central administration-18-74-53-36-19-70-53-36-16-65-48-32-16-67-46-30-15-62-46-30-14-64-41-26-13-63-47-30-15-62-47-33-16--------
Räntenetto-126-509-383-256-133-541-412-273-131-582-436-293-153-664-509-351-171-705-531-353-177-644-476-308-152-609-460-298-147-522-383-245-116--------
Resultatandelar i intressebolag-21-105-81-54-11-425-23-7-13-94-80-21-13-72-57-40-13-30-32-21-41370-1091-10184-7-5--------
Förvaltningsresultat274992713449216471637408195688516369168682508317150614462300135693436282125564403270113782600391181--------
Realiserade värdeförändringar fastigheter830000491182162160214113001351358313512595801671461461173835002371909631--------
Orealiserade värdeförändringar fastigheter2 7006 0954 4521 9898337 6144 4782 7181 5193 2521 9701 3807071 3397695112127395924302191 4091 0648094061 09377254129184367727065--------
Orealiserade värdeförändringar räntederivat402682271568999-131-173-118262111137-57-473-377-287-141408463417188-190-133100220-397-26338109106-107-134-35--------
Värdeförändringar aktier0-4-3-3-350001036646719-3102696108-3-2-47-21-101-16-8-6-2-39-36-25-23--------
Resultat före skatt3 0977 3515 3892 5911 1358 6805 1663 1151 7564 2332 6371 9518861 8671 0326863301 9921 7501 2396202 0321 4921 3277531 4179878935111 9291 324598219--------
Aktuell skatt--1-1---881-1-1-2000-61-61-58-74-116200-1 900-1 900-1 9000-1000-3000--------
Uppskjuten skatt-558-1 718-1 186-590-253-1 485-821-384-90-999-583-416-181-68-143-65-16-346-301-208-104-220-300-253-192-275-259-237-133-229-233-97-58--------
Periodens/Årets resultat2 5395 6324 2022 0018827 1074 3462 7301 6653 2322 0541 5357051 7388285632401 5301 4511 031516-88-708-8265611 1417286563781 6971 091501161--------
Poster som inte kommer omklassificeras till resultatet  --  ---------  ------------------------
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner--15----5---2----10---13----6-------------------
Periodens/Årets totalresultat2 5395 6174 2022 0018827 1024 3462 7301 6653 2342 0541 5357051 7288285632401 5431 4511 031516-94-708-8265611 1417286563781 6971 091501161--------
Periodens totalresultat hänförligt till:  --  -- ------  ------------------------
Moderbolagets aktieägare2 5395 6174 2022 0018827 1024 3462 7301 665------  ------------------------
Innehav utan bestämmande inflytande---00----------  ------------------------
Resultat per aktie före utspädningseffekt, kr15:3634:0525:4012:105:3342:9726:2816:5110:0719:5412:429:2804:2610:515:013:401:459:268,79000000006,253,14-0,54-4,36-5,093,467,014,47000000004,032,3210,386,673,050,98--------
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, kr15:3634:0525:4012:105:3342:9726:2816:5110:0719:5412:429:2804:2610:515:013:401:459:268,79000000006,253,14-0,54-4,36-5,093,467,014,47000000004,032,3210,386,673,050,98--------
Totalresultat per aktie före utspädningseffekt, kr15:3633:9625:4012:105:3342:9726:2816:5110:0719:5512:429:2804:2610:455:013:401:459:34963-1-------------------
Totalresultat per aktie efter utspädningseffekt, kr15:3633:9625:4012:105:3342:9726:2816:5110:0719:5512:429:2804:2610:455:013:401:459:34963-1-------------------
Antal aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,4165165165164162162162162162163163163163163164--------
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,4165165165164162162162162162163163163163163164--------
Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,1165165165162162162162163163163163164164164164--------
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,1165165165162162162162163163163163164164164164--------
                                   -      

Belopp i Mkr
Apr 17-
mar 18
Jan 17-
dec 17
Okt 16-
sep 17
Jul 16-
jun 17
Apr 16-
mar 17
Jan 16-
dec 16
Okt 15-
sep 16
Jul 15-
jun 16
Apr 15-
mar 16
Jan 15-
dec 15
Okt 14-
sep 15
Jul 14-
jun 15
Apr 14-
mar 15
Jan 14-
dec 14
Okt 13-
sep 14
Jul 13-
jun 14
Apr 13-
mar 14
Jan 13-
dec 13
Okt 12-
sep 13
Jul 12-
jun 13
Apr 12-
mar 13
Jan 12-
dec 12
Okt 11-
sep 12
Jul 11-
jun 12
Apr 11-
mar 12
Jan 11-
dec 11
Okt 10-
sep 11
Jul 10-
jun 11
Apr 10-
mar 11
Jan 10-
dec 10
Okt 09-
sep 10
Jul 09-
jun 10
Apr 09-
mar 10
Jan 09-
dec 09
Okt 08-
sep 09
Jul 08-
jun 09
Apr 08-
mar 09
Hyresintäkter2 3482 2802 2202 1742 1322 1052 0782 0392 0151 9982 0152 0462 0762 0872 0792 0662 0592 0592 0251 9811 9291 8691 8471 8301 8111 8041 8331 8761 9352 0072 0672 1232 164----
Fastighetskostnader-608-600-608-596-601-598-604-601-581-569-570-584-590-602-619-621-629-648-643-630-625-605-576-585-572-577-602-605-630-659-685-705-729----
Driftsöverskott1 7401 6801 6121 5781 5311 5071 4741 4381 4341 4291 4451 4621 4861 4851 4601 4451 4301 4111 3821 3511 3041 2641 2711 2451 2391 2271 2311 2711 3051 3481 3821 4181 435----
Överskottsgrad, %74747317372717170727272727170706969686868686968686867686767676766----
Central administration-73-74-70-70-73-70-70-69-65-65-69-69-68-67-62-62-63-62-69-68-65-64-57-59-61-63-62-59-61-62-64-64-62----
Räntenetto-502-509-512-524-543-541-558-562-560-582-591-606-646-664-683-703-699-705-699-689-669-644-625-619-614-609-599-575-553-522-507-494-493----
Resultatandelar i intressebolag-115-105-483-472-423-425-37-80-94-94-95-53-72-72-55-49-39-301051171331378999152423183-10-9----
Förvaltningsresultat1 050992547512492471809727715688690734700682660631629614719711703693597576573564585661714782814850871----
Realiserade värdeförändringar fastigheter8303093293314911991821802116916621830014517513813514611624616723626917417313019120623722914185----
Orealiserade värdeförändringar fastigheter7 9626 0957 5886 8856 9287 6145 7604 5904 0643 2522 5402 2081 8341 3399168207327399371 0301 2221 4091 3851 3611 2081 0939381 1141 069843712160-126----
Orealiserade värdeförändringar räntederivat2192684574283069920-4820126215-49-389-473-432-29679408406127-222-190-267-335-286-397-50278250106-114-15070----
Värdeförändringar aktier-1-42225-26-54-571058736019-151091249682-40-50-47-29-20-13-16-11-20-18-39-46-34-32----
Resultat före skatt9 3197 3518 9038 1568 0598 6806 7625 3975 1034 2333 4723 1322 4231 8671 2741 4391 7021 9922 2901 9441 8992 0321 9221 8511 6561 4171 5922 2242 2211 9291 595967868----
Aktuell skatt-1-1-90-87-87-88-1-3-3-20-313-61-179-174-190-11620-1 900-1 900-1 901-1 901-1-1-3-3-3-3-2-2-2----
Uppskjuten skatt- 2 023-1 718-1 850-1 691-1 648-1 485-1 237-967-908-999-508-419-233-68-188-203-258-346-221-175-132-220-316-291-334-275-255-369-304-229-279-170-199----
Periodens/Årets resultat7 2895 6326 9636 3786 3247 1075 5244 4274 1923 2322 9642 7102 2031 7389071 0621 2541 5302 0711 769-133-88-295-3411 3211 1411 3341 8521 9141 6971 314795667----
Poster som inte kommer omklassificeras till resultatet  000---0--0 ------------------------
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-15-15-5-5-5-52222-10-10-10-1013131313-6-6-6----------------
Periodens/Årets totalresultat7 2745 6176 9586 3736 3197 1025 5264 4294 1943 2342 9542 7002 1931 7289201 0751 2671 5432 0651 763-139-88-295-3411 3211 1411 3341 8521 9141 6971 314795667----
Periodens totalresultat hänförligt till:  -00------  ------------------------
Moderbolagets aktieägare7 2745 6176 9586 3736 324------  ------------------------
Innehav utan bestämmande inflytande-----------  ------------------------
Resultat per aktie före utspädningseffekt, kr44:0834:0543:2943:2938:2042:9733:4026:7725:3519:5417:9216:3913:3210:515,56,427,589,2612,5510,77-0,85-0,54-1,82-2,18,137,018,190000000011,3611,7310,388,02000000004,844,0600000000----
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, kr44:0834:0543:2943:2938:2042:9733:4026:7725:3519:5417:9216:3913:3210:515,56,427,589,2612,5510,77-0,85-0,54-1,82-2,18,137,018,190000000011,3611,7310,388,02000000004,844,0600000000----
Totalresultat per aktie före utspädningseffekt, kr43:9933:9643:2743:2938:2342:9433:4126:7825:3619:5517:8616:3213:3210:456789-------------------
Totalresultat per aktie efter utspädningseffekt, kr43:9933:9643:2743:2938:2342:9433:4126:7825:3619:5517:8616:3213:3210:456789-------------------
Antal aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,4165165165165165164163164162162163162162163163163163163164----
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,4165165165165165164163164162162163162162163163163163163164----
Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,4165165165165165164163162162162163163163163163164164164164----
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, miljoner165 392165 392165 392165 392165,4165,4165,4165,4165,4165,4165,400165165165,4165165165165165164163162162162163163163163163164164165165----