Certifikatprogram

Fabeges företagscertifikatprogram uppgår till 5 000 Mkr (utökat från 4 000 Mkr i september 2006).

Certifikaten går att handla via Handelsbankens, Swedbanks, Nordeas och SEBs samtliga bankkontor i valörer från 1 Mkr och uppåt. Löptider från en månad upp till ett år. Certifikaten är Euroclear noterade och registreras på köparens VP-konto.

Sammanfattning av företagscertifikatprogrammet (SEK 5 000 000 000)
Valörer: Nominellt SEK 1 000 000 eller EUR 100 000
Löptid: Högst ett år
Räntevillkor: Gällande ränta på penningmarknaden för motsvarande typ av certifikat vid emissionstillfället
Arrangör: Handelsbanken Capital Markets
Övriga emissionsinstitut: Nordea, Swedbank Markets och SEB
Issuing & Paying Agent: Svenska Handelsbanken AB
Clearingsystem: Euroclear

Certifikatsprogrammet var fullt utnyttjat per kvartalsskiftet. Fabege har tillgängliga kreditfaciliteter som vid varje tillfälle täcker samtliga utestående certifikat.