Grönt MTN-program

Fabege har tillsammans med Handelsbanken och MSA arbetat fram en ny finansieringsprodukt genom att etablera ett grönt MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö.

Ny grön möjlighet till finansiering

Genom ett MTN-program (Medium Term Note) med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö har Fabege etablerat en grön finansieringsmöjlighet om ursprungligen 2 000 Mkr, vilken utökats till 5 000 Mkr i september 2017. Den 13 maj 2016 genomfördes den första emissionen om 600 Mkr inom ramen för det Gröna MTN-programmet. Den 23 maj noterades obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List under namnet FABE 101. För efterföljande emissioner vänligen se nedan.

Efterfrågan ökar

Efterfrågan på gröna obligationer för att finansiera miljöriktiga och hållbara tillgångar ökar. Genom att integrera motsvarande villkor i MTN-programmet kan Fabege erbjuda investerare att delta i finansiering av utvalda hållbara fastigheter via obligationer Fabege emitterar under programmet.

Särskilda villkor för hållbarhet och miljö

Fabege har tillsammans med Handelsbanken och MSA arbetat fram en ny finansieringsprodukt genom att etablera ett grönt MTN-program, där särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö är integrerade i programmet. Samtliga obligationer under programmet kommer därmed att vara gröna obligationer.

Granskat av Sustainalytics

För att säkerställa att programmet uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Sustainalytics granskat de gröna villkoren i MTN programmet. 

Prospekt och ramverk 

Grundprospekt MTN-programmet, uppdaterat per 2018-05-23 (pdf)

Grundprospekt MTN-programmet, uppdaterat per 2016-04-21 (pdf) 

Grundprospekt MTN-programmet, uppdaterat per 2017-05-19 (pdf)

Tilläggsprospekt MTN-programmet, uppdaterat 2017-09-13 (pdf)

Grönt ramverk (pdf, engelsk) 

Utlåtande Sustainalytics (pdf, engelsk)

Kreditanalys SEB april 2017 (pdf, engelsk)

Kreditanalys SEB sep 2016(pdf, engelsk)

Green Bond Assessment (GBA)

Moody’s utvärdering av Fabeges gröna obligation (PDF, engelsk)

Investerarrapporter

Investerarrapport 31 december 2017 (pdf)

Investerarrapport 23 maj 2016 (pdf) 

Investerarrapport 31 december 2016 (pdf)

Slutliga villkor för emissioner

Slutliga villkor lån 112, tranche 4 (pdf)

Slutliga villkor lån 112, tranche 3 (pdf)

Slutliga villkor lån 112, tranche 2 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 112 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 111 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 110 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 109 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 108 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 107 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 106 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 105 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 104 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 103 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 102 (pdf)

Slutliga villkor lån nr 101 (pdf)

Köp obligationer

För köp av obligationer vänligen kontakta:

  • Handelsbanken Markets, tel 08-463 46 25
  • Swedbank Markets, tel 08-700 99 85
  • Nordea Market, tel 010-156 93 63
  • SEB Market, tel 08-506 230 61

Fabeges hållbarhetsarbete

På Fabege driver vi ett ambitiöst hållbarhetsarbete som inkluderar alla delar av verksamheten. Vi vill även arbeta aktivt för en alltmer ansvarskännande kapitalmarknad.

Vår ambition är att den gröna finansieringen ska öka i samma takt som fastighetsbeståndet miljöcertifieras. Målsättningen är att samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade 2018.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet