Obligationsprogram SFF

Säkerställt MTN-program via SFF

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) bedriver upplåning på kapitalmarknaden, via ett Medium Term Notes (MTN-program) om 12 000 Mkr och ägs av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Fabeges ägarandel uppgår till 20 procent. Avsikten är att bredda basen i bolagets finansiering med en ny finansieringskälla.

Bolaget förvaltas och administreras av Hansan AB. Finansiella rapporter om SFF finns publicerade på www.svenskfastighetsfinansiering.se. Obligationer under MTN programmet är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

För köp av obligationer vänligen kontakta:

  • Swedbank Markets, tel 08-700 99 85
  • Nordea Bank, tel 010-156 93 63
  • SEB Credit Sales, tel 08-506 232 35
  • Danske Bank Markets, tel 08-568 805 77

Genom programmet lånar Fabege, per 31 mars 2018, 2 811 Mkr på kapitalmarknaden. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter och i förekommande fall med aktier i fastighetsägande bolag.

Grundprospektet för MTN-pogrammet finns tillgänglig på www.svenskfastighetsfinansiering.se. 

Grönt ramverk inom SFF

Svensk FastighetsFinansiering AB har tillsammans med SEB arbetat fram ett Grönt ramverk för bolagets MTN program. För att säkerställa att SFFs ramverk uppfyller högt ställda miljökrav har det granskats av den oberoende forskningsinstitutionen Cicero, vid Oslo universitet. Det ger också styrka till låntagarnas långsiktiga och ambitiösa arbete för en grönare verksamhet.

Green Bond Framework, endast på engelska (pdf)

Cicero Second Opinion, endast på engelska (pdf)