Förvärv och avyttringar

Förändringar i Fabeges fastighetsbestånd under 2017.

Fastighetsförteckning per 31 december 2017 >>

Jan-Dec 2017

Förvärv

Fastighet

Området

Kategori

Yta för uthyrning, kvm

Distansen 4 Solna Mark 0
Distansen 6 Solna Kontor 11 052
Distansen 7 Solna Garage 9 810
Fortet 2 Solna Kontor 6 400
Nationalarenan 3 Solna Mark 0
Järna 4:17 Solna Mark  0
Totalt     27 262

Försäljningar

Fastighet

Området

Kategori

Yta för uthyrning, kvm

Selfoss Kista Mark  0