Förvärv och avyttringar

Förändringar i Fabeges fastighetsbestånd per 31 mars 2018.

Jan-Mar 2018

Försäljningar

Fastighet

Området

Kategori

Yta för uthyrning, kvm

Kvartal 1


Úarda 6 Arenastaden Kontor 17 139
Kvartal 2      
Resedan 3 Vasastan Kontor 3 480
Totalt     20 619