Avstämningsdag för erhållande av utdelning

4 apr 2011

Vid Fabege AB:s årsstämma den 30 mars 2011 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2010 med 3:00 kr per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 4 april 2011. Utdelningen utsändes av Euroclear Sweden AB den 7 april 2013.

Lägg till i kalender

Kalender