Avstämningsdag för erhållande av utdelning

3 apr 2012

Vid Fabege AB:s årsstämma den 29 mars 2012 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2011 med 3:00 kr per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 3 april 2012. Utdelningen utsändes av Euroclear Sweden AB den 10 april 2012.

Lägg till i kalender

Kalender