Avstämningsdag för erhållande av utdelning

26 mar 2013

Vid Fabege AB:s årsstämma den 21 mars 2013 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2012 med 3:00 kr per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 26 mars 2013. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 2 april 2013.

Lägg till i kalender

Kalender