Tyst period

16 jun 2017 - 7 jul 2017

Fabege AB har en tyst period 21 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapporter.

Fabege tar inte under en tystperiod aktivt kontakt med finansmarknaden eller media. Däremot besvaras eventuella förfrågningar av generell karaktär.

Den tysta perioden gäller fram till och med att delårsrapporten januari-juni 2017 publiceras den 7 juli 2017, klockan 08:00

Lägg till i kalender

Kalender