Tyst period

29 sep 2016 - 20 okt 2016

Fabege AB har en tyst period 21 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapporter.

Fabege tar inte under en tystperiod aktivt kontakt med finansmarknaden eller media. Däremot besvaras eventuella förfrågningar av generell karaktär.

Den tysta perioden gäller fram till och med att delårsrapporten januari-september 2016 publiceras den 20 oktober 2016, klockan 08:00

Lägg till i kalender

Kalender