Tyst period

28 sep 2017 - 19 okt 2017

Fabege AB har en tyst period 21 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapporter.

Fabege tar inte under en tystperiod aktivt kontakt med finansmarknaden eller media. Däremot besvaras eventuella förfrågningar av generell karaktär.

Den tysta perioden gäller fram till och med att delårsrapporten januari-september 2017 publiceras den 19 oktober 2017, klockan 08:00

Lägg till i kalender

Kalender