Tyst period

12 jan 2017 - 2 feb 2017

Fabege AB har en tyst period 21 dagar före publicering av delårs- och bokslutsrapporter.

Fabege tar inte under en tystperiod aktivt kontakt med finansmarknaden eller media. Däremot besvaras eventuella förfrågningar av generell karaktär.

Den tysta perioden gäller fram till och med att bokslutskommunikén 2016 publiceras den 2 februari 2017, klockan 08:00

Lägg till i kalender

Kalender