Säsongsvariationer

Till säsongsvariationer för Fabege hör kostnader för drift och underhåll av fastigheterna.

För drift och underhåll

Kostnader för drift och underhåll av fastigheter är föremål för säsongsvariationer.

Kalla och snörika vintrar innebär exempelvis högre kostnader för uppvärmning och snöröjning, och varma somrar innebär högre kostnader för nedkylning.