För leverantörer

På Fabege samarbetar vi med många olika leverantörer. Vi ställer höga krav på både oss själva och våra leverantörer.

Etik, objektivitet och affärsmässighet

Fabeges inköpsarbete präglas av hög etik, respekt för mänskliga rättigheter, affärsmässighet, objektivitet och likabehandling. Att främja rättvis konkurrens och motverka all form av korruption är grunden i alla våra relationer med leverantörer.

Vi ställer höga krav på både oss själva och våra leverantörer. Som leverantör förväntas du följa vår uppförandekod samt delta i våra kvalitets- och hållbarhetsgranskningar.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.