Ambition för hållbarhet

Fabeges ambition för hållbarhet - resurshushållning, minimerad miljöpåverkan och social hänsyn - är långtgående och kräver ständig eftertanke och varsamhet.

Helheten får störst effekt

Vi tar en aktiv roll i utvecklingen av de områden där vårt fastighetsbestånd finns. Stadsdelarna ska vara levande och fungera för människorna som vistas i dem. Det uppnås genom att integrera boende, arbete, fritidsaktiviteter, närservice och goda kommunikationer i ett och samma område. Hållbarhetsarbetet får störst effekt då helheten utvecklas istället för enskilda delar.

Efterfrågan på hållbara och miljöcertifierade fastigheter ökar. Även miljön runt fastigheten får allt större betydelse, exempelvis i form av möjligheter till resande med kollektivtrafik, cykelvägar, trygga och trivsamma gatumiljöer med ett lockande serviceutbud och gröna oaser. För Fabege innebär ett långsiktigt miljöarbete såväl utveckling av hela stadsdelar som systematiskt och kontinuerligt arbete för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan i varje enskild fastighet.

Hållbarhet ur tre perspektiv

Fabeges ansvar för resurshushållning, minimerad miljöpåverkan och social hänsyn är långtgående och kräver ständig eftertanke och varsamhet. I Fabeges arbete med att skapa rätt förutsättningar i både fastigheter och stadsdelar utgår företaget alltid från tre perspektiv:

Individen

Social hållbarhet både för de egna anställda och för alla de människor som vistas i Fabeges lokaler och stadsdelar.

Fabeges ambition är att skapa miljöer som underlättar livspusslet för människor och främjar arbetsmiljöer med högt ställda krav på komfort, socialt utbyte och hälsa.

Företagen

Fabege ska vara en långsiktig partner och skapa kontor som stärker kundens varumärke. Organisationen vill bidra till kundens hållbarhetsarbete genom samverkan och Gröna hyresavtal samt hjälpa kunden att anpassa lokalbehov allt utifrån sin verksamhetsutveckling.

Stadsdelen

Tack vare Fabeges koncentrerade fastighetsbestånd finns goda möjligheter att påverka utvecklingen av hela stadsdelar. Det gäller allt från att bidra till finansiering av tunnelbaneutveckling till att skapa ett blomstrande serviceutbud. Genom långsiktig planering och goda relationer kan Fabege vara med och utveckla staden.