Klimatfrågor

Klimatfrågor är ett av områdena där vi på Fabege har störst möjlighet till påverkan i vårt arbete för hållbarhet.

Utgår från vår Miljöpolicy

Vårt miljöarbete är integrerat i det dagliga arbetet och utgångspunkten är vår miljöpolicy samt uppförandekod. Vi samlar även besiktningar och kontroller i en databas för egen kontroll.

För att skapa långsiktigt hållbara miljöer arbetar vi både med enskilda fastigheter samt stadsdelsutveckling. Idag tittar vi på allt från ekologiska värden, energi, inomhusmiljö, avfallshantering, transporter och resvanor till kemikalier och miljösäkrade byggmaterial.

De viktigaste klimatfrågorna

  • Systematiskt arbeta med energieffektivisering
  • Miljöcertifiera alla våra fastigheter, nybyggnationer och större ombyggnationer
  • Öka andelen Gröna hyresavtal