Tillsammans med andra

Tillsammans med andra vill vi på Fabege bidra och utveckla de lokala samhällena där vi är verksamma. Vi vill på olika sätt underlätta vardagen för de människor som bor och arbetar i våra stadsdelar och områden.

Aktiv utveckling av lokalsamhället

En viktig del i vår verksamhet är att bidra till att förbättra lokalsamhället där Fabege är verksamt. Detta gör vi exempelvis genom att vara med och utveckla serviceutbud, kollektivtrafik och annat som underlättar vardagen för de som bor och arbetar i området.

Genom att stödja olika initiativ inom idrott hoppas vi på Fabege bidra till ungdomars motionerande och en aktiv och utvecklande fritid. Detta görs bland annat genom att finansiera idrottsläger för barn och ungdomar i olika sporter.

Fabege samarbetar också med ett antal skolor i olika projekt och med föreningen Friends som arbetar för att stoppa mobbning och kränkande handlingar.

Miljöanpassade transporter

Fastighetsbranschen har ett stort ansvar när det gäller transporter. Vi arbetar för att minska miljöbelastningen genom att skapa förutsättningar för ett mer effektivt resande vid tjänsteuppdrag och installerar löpande uttag för elbilar i både fastigheter och i gatumiljöer.

Finansiering av tunnelbanan

Fabege har beslutat att bidra till finansiering av tunnelbanan till Arenastaden med 100 miljoner kronor. Utbetalningar kommer att ske i jämn takt under utbyggnaden som beräknas påbörjas 2016 och färdigställas 2022. Tunnelbanan ger våra kunder ytterligare kollektiva resmöjligheter och Arenastaden som kommunikationsnav stärks.

Förbättrade förutsättningar för cyklister

Antalet cyklister i Stockholm har fördubblats det senaste decenniet och på Fabege verkar vi för att de ska bli ännu fler. Bolaget ökar varje år antalet cykelparkeringar för att öka tillgängligheten och erbjuder poolcyklar till alla kunder i Solna Business Park. I Hammarby Sjöstad, Solna Business Park och Arenastaden hjälper cykelkonsulter till med service och i samtliga områden finns omklädningsrum för cyklister.

Tillsammans med leverantörer

Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för goda relationer och ett hållbart arbetssätt. Vi är alla beroende av varandra och att vi tar ansvar för de områden där vi har möjlighet att påverka.

Kriterier & granskning av leverantörer