Medarbetaransvar

Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att ta ansvar för medarbetare och vara lyhörda för deras behov.

Medarbetarnas kompetens och engagemang är avgörande för företagets framtida utveckling och vi vill genom att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter skapa nöjda medarbetare. Genom en platt organisation och korta beslutsvägar har vi gjort det möjligt för medarbetarna att agera snabbt och självständigt. Bolaget präglas av en entreprenörsanda där egna initiativ och nytänkande uppmuntras. 

Medarbetarna är våra ansikte utåt därför strävar vi efter att skapa ett arbetsklimat som stimulerar kompetensutveckling och generös kunskapsöverföring inom hela organisationen. Vår ambition är att utveckla och behålla talangfulla medarbetare.

En medarbetare ska kunna utvecklas och växa professionellt genom nya eller varierade ansvarsområden och arbetsuppgifter. Det är det egna arbetsresultatet och intresset som avgör hur medarbetaren utvecklas i sin karriär. Till grund för den professionella utvecklingen har alla medarbetare en individuell utvecklingsplan. Utifrån verksamhetsmålen fastställer chef och medarbetare gemensamt personliga mål för medarbetarens utveckling vid regelbundna utvecklingssamtal.

Medarbetarstrategi

Det är avgörande för bolagets framgång att attrahera och behålla rätt medarbetare. Fabege ska vara den bästa arbetsgivaren för de mest kompetenta medarbetarna. Värdegrunden SPEAK ska prägla förhållningssättet såväl internt som mot kunder och andra intressenter.

Medarbetarna ska verka i en öppen miljö som uppmuntrar till engagemang och initiativ genom tydliga mål, delegerat ansvar och belöning. Fabege ska fokusera på personalvård, trivsel och säker arbetsmiljö.