Nätverk & samarbeten

På Fabege samarbetar vi med andra, både när det gäller utveckling av fastigheter och attraktiva trygga stadsmiljöer. I våra nätverk finns till exempel kommuner, bransch- och intresseorganisationer, skolor och föreningar.

Unika kunskaper tas till vara

Hållbar stadsutveckling skapas bäst genom en samverkan med olika samhällsgrupper, utifrån sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska mål.

De som verkar och bor i området har en unik kunskap om sin omgivning och kan bidra till sin närmiljö på olika sätt. Därför är det viktigt med samarbeten och nätverk.

Exempel på samarbeten

Bee Urban 

Bin och bikupor i stadsmiljö, beeurban.se

BELOK

Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, belok.se

BREEAM-kommittén 

Sweden Green Building Council, sgbc.se/breeam

Byggvarubedömningen 

byggvarubedomningen.se

Citylab Action 

sgbc.se/citylab

Fastighetsägarna 

fastighetsagarna.se

Forum för hållbara fastigheter 

Stockholm stad, stockholm.se/hallbarafastigheter

Klimatpakten 

foretag.stockholm.se

Städa Sverige

Miljöorganisation, stadasverige.se