Hållbarhetsredovisning

Fabeges hållbarhetsredovisning är integrerad i årsredovisningen. 

Enligt GRI 4 Core

Vi redovisar enligt GRI 4 Core. Informationen i hållbarhetsredovisningen har översiktligt granskats av Deloitte. 

Hållbarhet integrerat i årsredovisningen

I och med att vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del i alla processer i vår verksamhet har vi valt att presentera arbetet med hållbarhet integrerat i vår årsredovisning.

Information om företagets miljöarbete beskrivs i respektive verksamhetsområde och styrning av hållbarhetsfrågorna återfinns i bolagsstyrningsrapporten.

Förstasidan på Fabeges årsredovisning 2017

Årsredovisning 2017

Hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen.

Ladda ner alla våra redovisningar på Rapporter och presentationer