Förmåner

Det finns ett hjärta och en själ på Fabege
En typisk Fabegeare är mycket engagerad och vill göra bra ifrån sig. Det är en styrka för oss som bolag. 

För att behålla engagemanget och glöden är det viktigt att våra medarbetare känner sig respekterade, uppskattade och delaktiga. Ett sätt att visa vår uppskattning är att se till att företagets framgång kommer alla till del genom vår vinstandelsstiftelse och att främja en god hälsa genom att träna tillsammans.

Här är några av de förmåner vi erbjuder våra anställda:

  • Kontinuerlig kompetensutveckling
  • Vinstandelsstiftelse
  • Gemensam träning på arbetstid och friskvårdsbidrag
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Hälsoundersökning
  • Kollektivavtal (pensionsavsättningar och föräldrapenning)