Vår värdegrund -SPEAK

Värdegrunden, SPEAK, som genomsyrar hela verksamheten, står för nyckelorden Snabbhet, Prestigelöshet, Entreprenörskap, Affärsmässighet och Kundnärhet. 

Snabbhet

 • Vi är effektiva, prioriterar snabba beslut, ger snabb återkoppling och erbjuder enkla lösningar.
 • Vi agerar med tydlighet, är handlingskraftiga och är noga med att hålla angivna tidsramar.

Prestigelöshet

 • Vi visar respekt genom att vara öppna och lyhörda mot våra arbetskamrater, kunder och leverantörer.
 • Vi är viktigare än jag. Vi är lagspelare och strävar efter samarbete och sammanhållning i laget.
 • Vi är ödmjuka och visar mod genom att våga be om hjälp och dela med oss av våra kunskaper.

Entreprenörskap

 • Vi ser möjligheter och fastnar inte i problemen.
 • Vi är kreativa, inspirerar till nya idéer och vågar pröva okonventionella lösningar.
 • Vi visar engagemang genom att beslut blir genomförda.

Affärsmässighet

 • Vi sätter och förankrar tydliga mål och följer aktivt upp dessa.
 • Vi agerar kompetent och söker win-win-lösningar.
 • Vi ser till att använda de resurser som finns i form av kunskap, kompetens och verktyg.

Kundnärhet

 • Vi skapar förtroende och långsiktiga kundrelationer genom att komma i tid, vara pålästa och ge bästa möjliga service utifrån kundens behov.
 • Vi lär känna kunder, medarbetare och leverantörer genom ett öppet, lyhört och personligt bemötande.

Uppförandekoder

Goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik är avgörande för vår långsiktiga framgång. Genom vår uppförandekod tar vi ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och kommunikation. Läs mer om Fabeges uppförandekod.

Fabege har beslutat att även stödja FN-initiativet Global Compact för företags agerande gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöpraxis och antikorruption. Läs mer om vårt arbete med FN Global Compact.

Visselblåsarfunktion

Fabege strävar efter att agera med trovärdighet, ärlighet och öppenhet. Vi välkomnar att personer som hyser allvarliga misstankar om bedrägeri, korruption eller liknande inom koncernens verksamhet, träder fram och berättar om dessa misstankar. Läs mer om vår visselblåsarfunktion.