Media

Välkommen till Fabeges pressrum. Fabeges massmedierelationer skall kännetecknas av öppenhet, objektivitet, snabbhet, tydlighet, långsiktighet, kontinuitet och följa höga etiska normer.

 1. Trustly Group AB  (Trustly) är ett snabbväxande svenskt fintech-företag som grundades 2008. Företaget tillhandahåller online-betalningar direkt från bankkontot för e-handeln, företag inom finansiella tjänster, resor och spel. Nordic Capital är huvudägare sedan 2018.

  Läs mer

 2. Fabege levererar på hög nivå med stöd av en stark Stockholmsmarknad

  Läs mer

 3. Genom koncentrerade fastighetsbestånd i prioriterade områden kan Fabege vara med och driva stadsdelsutvecklingen och ta ett större ansvar för helheten. Vår strategi är att utveckla attraktiva stadsdelar och det är därför mycket glädjande att vi nu knutit ytterligare två erfarna affärsutvecklare i Therese Friedman och Monika Mundt-Petersen till vårt affärsutvecklingsteam.

  Läs mer

 4. Kom Hotel som ägs av KFUM Central kommer att driva hotell, longstay, co-working och restaurang i Hagahuset. De tecknar ett 15-årigt hyresavtal för hela byggnaden, vilket motsvarar cirka 7 000 kvm. Beräknad inflyttning är mars 2020.

  Läs mer

 5. På initiativ av Generation Pep kommer Fabege och Solna stad i samverkan att uppföra tre aktivitetsparker – så kallade Pep Parker – i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken. Syftet med parkerna är att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans.

  Läs mer

 6. Kommunstyrelsen i Solna har fattat beslut om att gå vidare med den gemensamma visionen för Solna stationsområde, som innebär ökad tillgänglighet till och från Arenastaden. Här ska dagens kollektivtrafik – pendeltåg, tvärbana och bussar - kunna samsas med nya kollektivtrafikslag såsom tunnelbana, regionaltåg och Arlanda Express vid sidan om gång-, cykel- och biltrafik.

  Läs mer

 7. Fabege är ett företag med många ny- och ombyggnadsprojekt vilket innebär spännande utmaningar och stora möjligheter för våra projektledare och projektchefer. Vår Projekt och förädlingsgrupp har nu fått två förstärkningar i Emilie Larsson och Johanna Axe.

  Läs mer

 8. Inom några veckor stundar en efterlängtad semester för många. Men den sista tiden dit kan kännas tung på grund av trötthet, bristande motivation eller stress att hinna klart med allt före ledigheten. Men det finns tips som gör dina juniveckor lättare!

  Läs mer

 9. Öka kreativiteten och få bättre beslutsfattande genom att boka in promenadmöten i din vardag. Genom att gå mer blir du piggare och mer uppmärksam, vilket leder till att du får fler idéer. Vi tipsar om hur du enkelt kommer igång.

  Läs mer

 10. Rätt läge och flexibla lokaler gynnar rekryteringsmöjligheterna. Snart går flyttlasset för Goodbye Kansas och The North Alliance – två företag med fokus på läge vars lokaler noga anpassats till verksamheternas unika behov.

  Läs mer

 11. Arenastaden fortsätter att växa och i dagsläget är efterfrågan på hotellrum betydligt större än utbudet, till stor del tack vare att turist- och besöksnäringen i Solna har fyrdubblats sedan Friends Arenas och Mall of Scandinavias öppnanden. Nu satsar Fabege tillsammans med Nordic Choice Hotels på ännu ett hotell i Arenastaden för att ge besökarna i stadsdelen ytterligare möjligheter att stanna kvar.

  Läs mer

 12. Fabeges ledning har tillsammans via en delägd aktiesparklubb ett gemensamt aktieinnehav i Fabege AB. Aktiesparklubben äger totalt 400 000 aktier varav ledningens andel utgörs av 280 000 aktier. I enlighet med aktieklubbens stadgar har delägarskapet nu upplösts och aktierna avyttrats.

  Läs mer

 13. I april 2016 etablerade Fabege ett MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö om 2 000 Mkr. Programmet utökades till 5 000 Mkr i september 2017. Fabege har nu beslutat att ytterligare utöka ramen till 8 000 Mkr. Uppdaterat prospekt finns att tillgå på bolagets hemsida och är godkänt av Finansinspektionen. Grundprospektet uppdateras årligen.

  Läs mer

 14. När SEB ville samla sina anställda i Stockholm på ett och samma kontor valde de Arenastaden – ett beslut som haft en positiv inverkan på både ekonomi och rekryteringsmöjligheter.

  Läs mer

 15. Mall of Scandinavia har utsetts till Nordens bästa köpcentrum 2018 av Nordic Council of Shoppingcenters. En vinst centrumchefen Sophie Karls är mycket glad över när vi ringer upp henne dagen efter prisceremonin i Oslo.

  Läs mer

 16. ICA Gruppen AB har tecknat ett nytt 12-årigt avtal om att hyra resterande yta i Signalen 3. Uthyrningen innebär att fastigheten nu är fullt uthyrd till ICA Gruppen, innan den är färdigställd. Hyresvärdet för tilläggsavtalet uppgår till 16 Mkr årligen. Inflyttning sker under första kvartalet 2019.

  Läs mer

 17. Adlibris öppnar en ny butik på Kungsgatan 15. Kombinationen bokhandel, kafé, författarträffar och uthämtning av paket ska ge folk möjligheten att mötas.

  Läs mer

 18. Måndagen den 14 maj kommer Östersunds FK, som skakade Arsenal och vann med 2-1 på Emirates Stadium i Europaligan, till Friends Arena för att möta AIK. Det vill vi fira genom att bjuda in alla ni som arbetar i ett Fabegehus till fotbollsfest.

  Läs mer

 19. Nu ska det bli en upplevelse att besöka Kungsgatan i city. Visionen med nya Kungsgatan är att vara en destination i sig, inte bara en gata som folk passerar.

  Läs mer

 20. Visa fler