Media

Välkommen till Fabeges pressrum. Fabeges massmedierelationer skall kännetecknas av öppenhet, objektivitet, snabbhet, tydlighet, långsiktighet, kontinuitet och följa höga etiska normer.

 1. 2005

  2005-12-31
 2. Fabege har förvärvat tomträtten till fastigheten Lidarände 1 i Kista för 90 miljoner kronor. Säljare är Agfa-Gevaert AB. Fabege tillträder fastigheten 1 april 2006.

  Läs mer

 3. Fabege förvärvar 82,4 procent av aktierna i Tornet AB. En överenskommelse har träffats med Ratos och Lehman Brothers Real Estate Partners om förvärv av samtliga aktier i LRT Acquisition AB med ett ägande av 21 307 711 aktier i Tornet.

  Läs mer

 4. Fabege förvärvar fastigheten Läraren 5 på Norra Bantorget i Stockholm för 225 Mkr. Fastigheten på Torsgatan 2-4 omfattar totalt 11 125 kvm uthyrbar yta, varav 10 690 kvm kontor och 435 kvm bostäder.

  Läs mer

 5. Fabege säljer Stuten 12 i centrala Stockholm för 1 185 Mkr. Försäljningen ger en realiserad värdeförändring om 180 Mkr. Försäljningspriset motsvarar en direktavkastning om ca 4,8 procent. Köparen, Bank of Ireland Private Banking, å privata kunders räkning, tillträder fastigheten den 1 februari 2006.

  Läs mer

 6. Fabege AB (publ) har avyttrat hela sitt innehav om 2 434 997 aktier i Connecta AB, motsvarande 23,4 % av bolagets kapital och röster.

  Läs mer

 7. Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Canada, Japan eller Australien.

  Läs mer

 8. Visa fler