Media

Välkommen till Fabeges pressrum. Fabeges massmedierelationer skall kännetecknas av öppenhet, objektivitet, snabbhet, tydlighet, långsiktighet, kontinuitet och följa höga etiska normer.

 1. 2006

  2006-12-31
 2. Vid ett ordinarie styrelsemöte i Fabege AB (publ) den 28 november behandlade styrelsen utdelningsförslag för år 2006 och fattade beslut avseende bolagets koncernledning fr o m den 1 januari 2007.

  Förslag till utdelning av aktier i Klövern AB

  Läs mer

 3. • Resultat efter skatt uppgick till 1 026 Mkr (799) och vinst per aktie efter utspädning till 10,53 kr (8,18)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 261 Mkr (1 607)
  • Förvärv av 5,4 miljoner egna aktier för 706 Mkr t o m den 14 juli

  Läs mer

 4. Visa fler