Media

Välkommen till Fabeges pressrum. Fabeges massmedierelationer skall kännetecknas av öppenhet, objektivitet, snabbhet, tydlighet, långsiktighet, kontinuitet och följa höga etiska normer.

 1. 2007

  2007-12-31
 2. • Stark nettouthyrning om 133 Mkr till följd av den kraftiga tillväxten i Stockholm
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 178 Mkr (1 340) och vinst per aktie efter utspädning till 6,39 kr (6,91)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 534 Mkr (1 799). Minskningen beror i sin helhet på nettoförsäljning av fastigheter
  • Överskottsgraden utvecklades starkt och uppgick till 63 procent (59)

  Läs mer

 3. • Resultat efter skatt uppgick till 356 Mkr (180) och vinst per aktie efter utspädning till 3,72 kr (1,79)
  • Hyresintäkterna uppgick till 517 Mkr (636)
  • Uthyrningsgraden uppgick till 90 procent (87)

  Läs mer

 4. Visa fler