Media

Välkommen till Fabeges pressrum. Fabeges massmedierelationer skall kännetecknas av öppenhet, objektivitet, snabbhet, tydlighet, långsiktighet, kontinuitet och följa höga etiska normer.

 1. 2008

  2008-12-31
 2. * Hyresintäkterna ökade till 1 125 Mkr (1 021)
  * Resultat efter skatt minskade till 523 Mkr (865) och vinst per aktie efter utspädning till 3,10 kr (4,60)
  * Resultat löpande förvaltning ökade till 220 Mkr (212)
  * Överskottsgraden ökade till 65 procent (61)
  * Uthyrningsgraden ökade till 93 procent (91)

  Läs mer

 3. Visa fler