Media

Välkommen till Fabeges pressrum. Fabeges massmedierelationer skall kännetecknas av öppenhet, objektivitet, snabbhet, tydlighet, långsiktighet, kontinuitet och följa höga etiska normer.

 1. 2015

  2015-12-31
 2. Via delägda Visio äger Fabege och Peab tillsammans byggrätterna på Råsundatomten. Den ursprungliga fastigheten omfattade cirka 16 tkvm befintliga kontorsbyggnader, cirka 19 tkvm kommersiella byggrätter och cirka 70 tkvm bostadsbyggrätter.

  Läs mer

 3. I våras kom en ny fertilitetsklinik till världen. Stockholm IVF ligger strax intill vattnet i Fabeges lokaler i Hammarby Sjöstad och personalen är specialiserad på nedfrysning av ägg, provrörsbefruktning och – livmodertransplantationer.

  Läs mer

 4. Det är inte bara julbelysningen som kommit upp i novembermörkret, utan extern expertis har hjälpt Fabege hitta flera ytor och stråk där belysning bidrar till en tryggare och trevligare promenad på vägen till och från jobbet.

  Läs mer

 5. Citylab Action är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserat av Sweden Green Building Council (SGBC). Engagemanget innebär att Fabege kommer att upprätta ett hållbarhetsprogram, handlingsplaner, mål och åtgärder för att metodiskt utveckla Solna Business Park i en hållbar riktning.

  Läs mer

 6. Fabege har beslutat att sänka målet för belåningsgrad och samtidigt öka målet för överskottsgrad.

  Läs mer

 7. Fabege har igår gjort sin första gröna emission inom ramen för det nyligen etablerade gröna ramverket inom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF).

  Läs mer

 8. Många företag har valt att flytta till Solna Business Park. Ett av de senaste företagen att göra detta är Candyking.

  Läs mer

 9. Har du hittat ett fel i din lokal som du vill uppmärksamma oss på? Nu kan du anmäla detta via Fabeges nya app. Via appen får du även information om saker som är på gång i din fastighet och ditt närområde.

  Läs mer

 10. I september var det återigen barnen och ungdomarna i Hammarby Sjöstad som hjälptes åt att städa sjöstaden och diskutera hållbarhetsfrågor.

  Läs mer

 11. 91 procent av deltagarna i årets kundundersökning skulle kunna tänka sig att rekommendera Fabege som hyresvärd, vilket gläder oss. Varje år genomför vi en enkät vars svar ligger till grund för vårt fortsatta arbete med att förbättra vår verksamhet.

  Läs mer

 12. Många restauranger har slagit upp portarna i våra lokaler under hösten. Nu presenterar vi tre spännande koncept, Atelier 23 i DN-skrapan, Fat Frank's på Karlavägen och Stairways To Heaven i Hammarby Sjöstad.

  Läs mer

 13. Resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till 2 054 Mkr (828), motsvarande 12:42 kr per aktie (5:01). Hyresintäkterna minskade till 1 493 Mkr (1 565) till följd av ett mindre fastighetsbestånd i jämförelse med föregående år. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 4 procent. Investeringar, stigande marknadshyror och lägre avkastningskrav på marknaden bidrog till en hög överskottsgrad och stark värdetillväxt i fastighetsportföljen.

  Läs mer

 14. EVRY väljer att förnya sitt kontrakt med Fabege i fastigheten Sliparen 2 och har tecknat ett 12-årigt avtal om cirka 12 000 kvm. Det innebär att verksamheten blir kvar på samma adress som tidigare men att det svenska huvudkontoret byggs om för att matcha nya behov och krav på ett mer flexibelt arbetssätt.

  Läs mer

 15. Climate and Economic Research in Organizations (CERO) är ett koncept utvecklat för att hjälpa organisationer att hitta ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor. Medarbetarnas resebeteende och acceptans för alternativa åtgärder analyseras och modelleras explicit för att nå maximalt stöd i organisationen. Modellen är utvecklad i en doktorsavhandling vid KTH och tillämpas idag av flera stora företag och offentliga aktörer.

  Läs mer

 16. Fabege tecknar en ny långfristig kredit avseende investeringar i miljöcertifierade fastighetsprojekt med Europeiska Investeringsbanken (EIB) Lånefaciliteten utgörs av en tioårig kredit om ett belopp i SEK motsvarande 100 MEuro. Finansieringen kommer att användas för investeringar i några av Fabeges större fastighetsutvecklingsprojekt i Arenastaden.

  Läs mer

 17. Visa fler