Media

Välkommen till Fabeges pressrum. Fabeges massmedierelationer skall kännetecknas av öppenhet, objektivitet, snabbhet, tydlighet, långsiktighet, kontinuitet och följa höga etiska normer.

 1. 2016

  2016-12-31
 2. Julen närmar sig och vi vill tacka för året som har gått. 

  Läs mer

 3. HagaHuset förvärvas med syfte att utveckla ett Work-Live-Play koncepthus som ytterligare stärker Fabeges affär och hyresgästernas skiftande behov över tid. Husets placering vid porten till nationalstadsparken Haga stärker sambanden mellan stad och park. Köpeskillingen för Fortet 2 (HagaHuset) uppgår till 172 mkr och tillträdet sker per den 1 februari 2017. 

  Läs mer

 4. För andra året i rad arrangeras den alpina världscupen i Hammarbybacken. En actionfylld topptävling i stadsmiljö och som utmanar på flera sätt.

  Läs mer

 5. Sedan i mars 2016 har Childhood sin arbetsplats i Wenner-Gren Center. Stiftelsen trivs i det öppna kontoret som återspeglar verksamheten visuellt. 

  Läs mer

 6. Fabege förvärvar Solna stads, Peabs och Jernhusens andelar i Arenabolaget i Solna KB som äger fastigheten Nationalarenan 1, det vill säga Friends Arena.

  Läs mer

 7. Fabege har kommit överens med Peab om att förvärva Peabs andel om 50 procent av aktierna i Visio. Efter förvärvet äger Fabege 100 procent av Visio som äger byggrätter i Solna. Vidare förvärvar Fabege fastigheterna Distansen 4, 6 och 7 i Ulriksdal av Peab.

  Läs mer

 8. När Fabege utvecklar nya stadsdelar är spårbunden trafik en förutsättning. Idag vill många resa hållbart och inte vara bilberoende. Gula linjen ska gå från söderort till Arenastaden.

  Läs mer

 9. Migrationsverket samlar stora delar av region Stockholms verksamhet till Grand Central Sundbyberg. Hyresavtalet gäller cirka 17 000 kvm, av totalt 36 000 kvm i kontorsbyggnaden, och löper i minst 6 år.  Hyresvärdet årligen är cirka 45 mkr. Inflyttning beräknas ske efter sommaren 2018.

  Läs mer

 10. Fabege har fram tills idag tecknat gröna finansieringar om totalt drygt 4 Mdkr, samt skapat utrymme om ytterligare cirka 1,4 Mdkr via grön obligationsfinansiering. Det senaste i raden är ett grönt banklån från Danske Bank som är först av bankerna med att erbjuda bättre villkor för gröna lån, då risken bedöms vara lägre, ett välkommet trendbrott. 

  Läs mer

 11. Fabege lånar 700 Mkr inom ramen för det gröna ramverket inom Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF).

  Läs mer

 12. Fabege har tecknat avtal om att sälja fastigheten Uarda 7, i Arenastaden till Union Investment. Genom försäljningen bekräftas nu återigen områdets attraktivitet för institutionella investerare. Fabege kommer att fortsätta förvalta fastigheten, behålla kundrelationen och driva utvecklingen i Arenastaden.

  Läs mer

 13. Flera företag i Arenastaden gör Cero-analyser för att minska koldioxidutsläpp kopplade till medarbetares resor. Läs om varför klimatsmarta resor är rätt.

  Läs mer

 14. Teknikens utveckling gör arbetslivet mer flexibelt. Men det personliga mötet med kollegorna på kontoret är viktigare än vi kan tro. Så här skapar du ett kontor där alla trivs. 

  Läs mer

 15. Från dunkel och otrygg nattetid till en levande och trivsam stadsgata dygnet runt. Det är planen för Vasagatan. Så här ser visionen ut.

  Läs mer

 16. Allt fler stockholmare cyklar till jobbet. Nybyggda cykelparkeringar gör pendlingen smidigare.

  Läs mer

 17. Periodens resultat efter skatt ökade till 4 346 Mkr (2 054), motsvarande 26:28 kr per aktie (12:42). Periodens resultat före skatt ökade till 5 166 Mkr (2 637). Hyresintäkterna uppgick till 1 573 Mkr (1 493) och driftsöverskottet uppgick till 1 125 Mkr (1 080).  I identiskt bestånd ökade hyresintäkterna med cirka 9 procent och driftsöverskottet ökade med cirka 10 procent. Det genomsnittliga avkastningskravet minskade under perioden och uppgick till 4,70 procent (4,94 vid årsskiftet).

  Läs mer

 18. Efter att Svenska Spel, Åhléns och övriga hyresgäster lämnat fastigheten Orgeln 7 i hjärtat av Sundbyberg har Fabege påbörjat ett större om- och tillbyggnadsprojektet. Investeringen uppgår till 944 Mkr och beräknas vara klart sommaren 2018. Den nya byggnaden går under namnet Grand Central Sundbyberg.

  Läs mer

 19. 2010 avyttrade Fabege ett fastighetsbestånd till Profi Fastigheter. Parterna har därefter gemensamt drivit ett detaljplanarbete för att möjliggöra utveckling av bostäder på två av fastigheterna.  Profi Fastigheter har nu avtalat om genomförande av bostadsprojekt med tredje part vilket föranleder att en tilläggsköpeskillingen kommer att erläggas till Fabege.

  Läs mer

 20. Visa fler