Media

Välkommen till Fabeges pressrum. Fabeges massmedierelationer skall kännetecknas av öppenhet, objektivitet, snabbhet, tydlighet, långsiktighet, kontinuitet och följa höga etiska normer.

 1. 2017

  2017-12-31
 2. Skolverket samlokaliserar sin verksamhet till Solna Business Park. Det gröna hyresavtalet gäller cirka 13 800 kvm med en årshyra på cirka 40 Mkr och löper på 5 år. Skolverket tillträder lokalen under fjärde kvartalet 2019.

  Läs mer

 3. Varje år slängs tusentals ton av fullt fungerande byggmaterial från kontor. Fabege deltar nu i ett forskningsprojekt som syftar till att öka återanvändningen av material i mycket gott skick. 

  Läs mer

 4. Se klippet från mässan där vår VD, Christian Hermelin, berättar om hur man bygger attraktiva stadsdelar. 

  Läs mer

 5. Möten är navet i en verksamhet, det är här idéer diskuteras och viktiga beslut tas som avgör resultat och framgång. Ungefär 30 % av arbetstiden sitter vi på möten, är du chef så blir procenten högre cirka 50 – 80%.

  Läs mer

 6. SEB:s nya kontor i Arenastaden har utsetts till 2017s snyggaste kontor av Lokalnytt och Fastighetssverige, baserat på att det bäst uppfyller kriterierna stil, arbetsmiljö och nytänkande. Det nya kontoret rymmer lika många människor som en mindre stad, mer precist drygt 4 500 medarbetare.

  Läs mer

 7. Siemens har flyttat till Arenastaden och ett nytt kapitel skrivs i teknikjättens historia. Här berättar de om valet av område som en investering för framtiden.

  Läs mer

 8. Fabeges långsiktiga substansvärde  (EPRA NAV) uppgick till 190 kr/aktie, en ökning med 32 procent jämfört med samma period ifjol. Nettouthyrningen under perioden januari-september uppgick till 190 Mkr, ett av Fabeges bästa år någonsin. Omförhandlingarna under perioden gav en genomsnittlig ökning av hyresvärdet med 27 procent, ett kvitto på den starka på hyresmarknaden i Stockholm under den senaste tiden.

  Läs mer

 9. På Centralbadet du hittar det mesta inom hälsa oavsett om det är bad, behandlingar eller spännande mattrender. Följ med på en hundraårig spatradition!

  Läs mer

 10. Vad ska man tänka på när man planerar belysningen på sitt kontor? Vi frågade ljusfabriken ERCO om råd.

  Läs mer

 11. Fabege har gett Skanska uppdraget att uppföra fastigheten Hammarby Terrassen och projektet kommer att drivas i samverkansform. 

  Läs mer

 12. Nu kör vi med 100% grön el. Fabege byter nu ut alla sina servicebilar till nya elbilar som kommer att laddas med enbart grön el.

  Läs mer

 13. Vid Fabeges årsstämma den 29 mars 2017 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, i första hand ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

  Läs mer

 14. Det nya avtalet med Bilia innebär att Fabege nu kan påbörja utvecklingen av stadsdelen Haga Norra med 900 lägenheter och 70 000 kvm kommersiella ytor som redan planlagts. Bilia som har befunnit sig i området sedan 1968 blir kvar, men nu med en helt ny och modern fullserviceanläggning.

  Läs mer

 15. Det blommar i Arenastaden – på taken! I stadsdelen finns nu en hektar gröna tak och sedan i våras kan SEB, och många andra, njuta av en park på våning sju. 

  Läs mer

 16. Fabeges styrelseordförande Erik Paulsson har meddelat valberedningens ordförande att han avser lämna sitt uppdrag i styrelsen vid årsstämman den 9 april 2018.

  Läs mer

 17. Orkla Care och Orkla Confectionary & Snacks gick från kontorslandskap och egna rum tillatt jobba aktivitetsbaserat. En lyckad lösning, visar en medarbetarundersökning.

  Läs mer

 18. Swedbank samlokaliserar flera olika funktioner till Grand Central Sundbyberg. Det gröna hyresavtalet gäller cirka 16 500 kvm och är på 10 år. Inflyttning beräknas ske i slutet av 2018. I och med avtalet är hela kontorsdelen av byggnaden fullt uthyrd.

  Läs mer

 19. I april 2016 etablerade Fabege ett MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö om 2 000 Mkr. Fabege har beslutat att utöka ramen till 5 000 Mkr. I samband härmed publicerar bolaget ett tilläggsprospekt, daterat 13 september 2017, som uppdaterar och kompletterar grundprospektet, daterat 19 maj 2017, för MTN-programmet. De två prospekten ska läsas tillsammans och är båda godkända av Finansinspektionen. Grundprospektet uppdateras årligen.

  Läs mer

 20. Visa fler