Anmäl ditt ärende på Fabeges webbplats

Sedan den 7 maj kan alla hyresgäster göra felanmälningar och anmäla andra ärenden på Fabeges webbplats.

– Förbättrad återkoppling är den stora vinsten med det här systemet, säger Nils Waldemarson, projektansvarig på Fabege.

En hyresgäst berättade att lampan i entrén var trasig, någon annan tipsade om att det vore bra med ett cykelställ utanför porten. Under de tre första veckorna med ärendehantering på nätet tog Fabege emot ärenden av alla olika slag.

Ärendehantering och felanmälan

– Vi har lanserat tjänsten som både ärendehantering och felanmälan, berättar Nils Waldemarson. Den är ett komplement till mail och telefon.

Tidigare gjordes de flesta felanmälningar över telefon, medan synpunkter och ärenden lämnades via mail. Numera kan alltsammans skötas med hjälp av det öppna formuläret på Fabeges hemsida.

Här kan anmälaren formulera med egna ord vad anmälan gäller. Formuläret innehåller också en rad för gatuadress, så att ärendet kan kopplas till en person som ansvarar för den och en rad för e-postadress, så att anmälaren får återkoppling dit. Det går även bra att bifoga en bild, vilket kan underlätta vid beskrivningen av ärendet.

Snabb återkoppling

Målsättningen är att hyresgästerna ska få en snabb återkoppling med besked från personen hos Fabege som påbörjar ärendet.

– När hyresgästerna gör en anmälan, eller lämnar en synpunkt kan de vara trygga med att Fabege tar hand om den, säger Nils Waldemarson. När det gäller akuta ärenden är det dock även fortsättningsvis bättre att ringa.

Alla ärenden som kommer in får ett nummer och en ansvarig person. Anmälaren får omedelbart en kvittens så att han eller hon vet att ärendet tagits emot. När det har åtgärdats kommer en ny återkoppling. Hos större hyresgäster kan det hända att flera av deras anställda rapporterar in ärenden. Då har Fabege möjlighet att även meddela hyresgästens övriga kontaktpersoner i lokal- eller fastighetsfrågor.

Kategorisering och historik effektiviserar

En annan stor vinst med att rapportera över nätet är att anmälningarna blir kategoriserade så att man kan få fram uppgifter om exempelvis tidigare anmälda driftsstopp för en hiss eller felanmälningar i en viss fastighet. Dessa uppgifter kan också vara användbara för att förebygga framtida problem. Även de anmälningar som görs via telefon förs in i systemet.

– Nu har vi allt samlat på ett och samma ställe, säger Nils Waldemarson. På så sätt blir vårt arbete mer strukturerat och vi får bättre koll på vad våra hyresgäster och fastigheter behöver.

Nyheter