Arenastaden stärker organisationen

En helt ny stadsdel växer fram i Arenastaden. Området har på kort tid förvandlats till en levande stadsdel med kontor, restauranger och service. Men området är ännu inte färdigutvecklat, och det är oerhört viktigt att de som bor och arbetar i området idag upplever det som en fungerande stadsdel. 

För att hålla en hög servicegrad har Fabege förstärkt sin organisation med tre nya medarbetare; Johan Belin, Peter Johansson och Magnus Eriksson, som är på plats i Arenastaden.

Peter, Magnus och Johan ska tillsammans med kollegorna se till att fastigheterna fungerar väl, vilket innebär att hjälpa till med allt från drift till reglering av inomhusklimatet och städning i området.  

Peter ska jobba som driftledare och kommer från en liknande tjänst i Hammarby Sjöstad. Vad innebär ditt jobb?
- Jag har det övergripande ansvaret för fastigheternas tekniska drift och att skötseln håller en hög nivå. Ansvaret omfattar också löpande driftoptimeringar och jag initierar förbättringsåtgärder inom drift och underhållsverksamheten på plats hos våra kunder.

Magnus är områdesförvaltare i Solna Business Park och får nu en utökad roll som innefattar områdesansvar även i Arenastaden, vad innebär det?  
- I min nya roll fokuserar jag främst på att se till att de som vistas i området får en bra upplevelse. Jag ser till att städning och bevakning fungerar i området och att exempelvis ny belysning kommer upp överallt. Jag vill helt enkelt att våra hyresgäster ska trivas och inte minst utveckla området framåt, på både kort och lång sikt.

Johan kommer också från en liknande tjänst i Hammarby Sjöstad och kommer nu att axla rollen som fastighetschef i Arenastaden. Berätta vad du ska göra.
-  Som fastighetschef har jag det övergripande ansvaret för våra hyresgästers lokaler och att de får den hjälp de behöver för att kunna fokusera på kärnverksamheten. Det är jättekul att lära känna många spännande företag och lyssna på deras önskemål för att sedan kunna se till att de får stöd i sitt dagliga arbete.

Vad ser du fram emot under 2015? 

Peter: Att tillsammans med mina kollegor skapa en fortsatt bra vardag för alla våra befintliga och nya hyresgäster i Arenastaden så att deras verksamheter utvecklas.

Magnus: Jag ser fram emot att axla den nya rollen i Arenastaden och lära känna våra kunder i området så att vi kan utveckla området efter deras behov och önskemål.

Johan: Det kommer att bli ett spännande år med många utmaningar. Jag vill lära känna alla mina nya och befintliga kunder och samtidigt få möjlighet att utveckla och bygga upp en av Sveriges modernaste stadsdelar. TeliaSonera och SEB kommer att flytta in i området under de kommande åren och det ska bli roligt att se till att flytten av dessa stora företag går smidigt och att de får en bra start i Arenastaden.

Snabba frågor till våra nya medarbetare

  1. Vilken är din främsta styrka?
  2. Vad gör du helst en ledig dag?

Peter…

1. Jag är bra på att se helheten och få saker att hända. Och så är jag en bra lagspelare.

2. Den perfekta dagen är att få umgås med min familj, sambo och två döttrar, och att avsluta dagen med någon form av träning (triathlon) och en mysig middag.

Magnus…

1. Jag får saker att hända och har ett stort engagemang i allt jag gör.

2. Då cyklar jag antingen utför (downhill) på min mountainbike eller racer. Annars umgås jag helst med min familj.

Johan…

1. Mitt engagemang. Jag skapar relationer och förutsättningar med fokus på långsiktighet.

2. Åker till fritidshuset med familjen och snickrar på något nytt projekt.

Kontakta oss eller ditt fastighetsteam om du har några frågor: http://www.fabege.se/For-vara-hyresgaster/

Nyheter