Arenastaden växer så det knakar

Det ska kännas trivsamt att röra sig i Arenastaden, området ska upplevas rent och snyggt trots att det byggs en helt ny stadsdel i snabb takt. Fem aktörer arbetar nu för att nå dessa mål.

– En stor del av arbetet ska vara klart inom 18 månader, säger Pernilla Söderström som är marknadsområdeschef för Arenastaden hos Fabege.

En helt ny stadsdel växer fram i Arenastaden. Området har gått från ett industriområde till en levande stadsdel med kontor, restauranger, service och events. Men det är långt ifrån färdigbyggt, och för de som arbetar i, eller besöker området ska det ändå upplevas som en levande och fungerande stadsdel under byggnationen.

– Det är jätteviktigt för oss att de 13 000 personer som arbetar i Arenastaden idag får ett gott intryck av sin vardagsmiljö och att området ska vara välkomnande för alla besökare, säger Pernilla Söderström som är marknadsområdeschef för Arenastaden hos Fabege.

Stora krav på logistik och planering 

Hon berättar att Friends Arena kan ta emot upp till 65 000 besökare och att det samtidigt byggs lägenheter och ett stort antal nya kontor i samma område. Alla dessa projekt påverkar området och ställer stora krav på logistik och planering.

Dessutom utvecklas och förbättras kollektiv- och biltrafiken på samma gång. I år ska exempelvis norra bilrampen färdigställas och det ska finnas en tunnelbanestation på plats år 2022.

Samverkansarbete ger resultat

För att få byggnationerna och målet med den levande stadsdelen att fungera i harmoni har företagen Fabege, Mall of Scandinavia, PEAB, Friends Arena och Solna stad ett nära samarbete.

– Vi vill skapa en känsla av trivsel bland de som besöker och arbetar i området, säger Pernilla Söderström.

Pernilla Söderström förklarar det som att det kan pågå byggnationer bakom planken, men att på gatan utanför ska det vara rent och snyggt. Det ska vara ett levande område med bra service trots byggnationerna som sker i snabb takt.

– En stor del av arbetet ska vara klart inom 18 månader och vi ska under denna tid bli bättre på att informera både besökare och företag om vad som sker i området. Vi ska bland annat berätta om vad vi bygger och vilka eventuella störningar det orsakar, säger Pernilla Söderström.

 

FAKTARUTA

Samverkansarbete
Fabege, Mall of Scandinavia, PEAB, Friends Arena och Solna stad samverkar för att det ska kännas trivsamt att vistas och arbeta i Arenastaden - samtidigt som en helt ny stadsdel utvecklas.

FAKTARUTA / Situationsplan

När blir allt klart?

Färdigställt 2014 

 • Maj 2014: Bostäder, Hus 1, 21 våningar, 143 lägenheter.
 • Juli 2014: Tvärbanan sista biten mellan Solna centrum och Solna station.
 • September 2014: Norra bilrampen färdigställd
 • Oktober 2014: Första inflyttningarna till bostäderna ovanpå Mall of Scandinavia samt längs Evenemangsgatan.

Färdigställt 2015 

 • Februari 2015: Bostäder, Hus 2, 21 våningar, 143 lägenheter.
 • Mars 2015: Sista inflyttningarna till bostäderna ovanpå Mall of Scandinavia samt längs Evenemangsgatan.
 • Juni 2015: Signalbron. Bilbro från Kolonnvägen över järnvägen till Arenastaden.
 • Anslutning från Kolonnvägen via Enköpingsvägen till E18 och E4.
 • Stjärntorget ansluter med ramp till Evenemangsgatan.
 • Oktober 2015: Bostäder, Hus 3, 21 våningar, 143 lägenheter.
 • Hösten 2015: Mall of Scandinavia, Skandinaviens största shoppingcenter med cirka 250 butiksytor och mer än 100 000 kvm shopping, 4 000 parkeringsplatser.
 • Cirkulationsplats Dalvägen/Frösundaleden.
 • December 2015: Scandinavian Office Building, kontoret ovanpå Mall of Scandinavia, 42 000 kvm, 3 500 arbetsplatser.

Färdigställt 2016 

 • Februari 2016: En kontorsbyggnad står färdig på Evenemangsgatan 17 där bland andra Svenska Spel flyttar in. Under våren färdigställs Scandinavian Office Building och TeliaSonera flyttar in.

Färdigställt 2017 

 • Maj 2017: Bostäder, Hus 4, 21 våningar, 143 lägenheter.
 • Under 2017: Förstärkning av spårkapaciteten för pendeltåget. Ny, gemensam station vid Odenplan för både T-bana och pendeltåg.

Färdigställt 2018 

 • Maj 2018: Bostäder, Hus 5, 21 våningar, 143 lägenheter.

Färdigställt 2022

 • Under 2022: Tunnelbana till Arenastaden.


Nyheter