Carnegie har hittat hem

Ett av Sveriges äldsta varumärken är nyinflyttade i en av Stockholms mest eftertraktade cityfastigheter. Carnegie har tillsammans med Fabege skapat ett skräddarsytt kontor i kvarteret Bocken – till glädje för alla inblandade.

CarnegieSom en blank svart granitdröm reser sig numera Carnegies fasad mot Regeringsgatan medan Lästmakargatans vita långsida diskret leder ner mot Stureplan. Att stadsmiljön berikas av Fabeges om- och tillbyggnad av kvarteret Bocken är uppenbart, då detta numera blivit en plats för människor snarare än för av/pålastande fordon. Här huserar sedan september, på cirka 9 800 kvadratmeter kontorsyta av fastighetens 15 300 kvadratmeter, ett av Sveriges äldsta varumärken med rötter från tidigt 1800-tal.

- Modernt, flexibelt, öppet och kostnadseffektivt var ledorden i sökandet efter den ultimata fastigheten. Idag är jag mycket glad över att kunna säga att Bocken väl fyller alla dessa önskemål och att hela planerings- och byggprojektet tillsammans med Fabege har präglats av en samsyn som skapat smarta lösningar, säger Ingela Andersson, internservicechef på Carnegie.

Och visst har det funnits utrymme för kreativitet parat med tekniskt kompetens. Tre tillbyggda våningar på toppen av den ursprungliga huskroppen, total renovering av de andra våningsplanen, helt nya fasader och en efterlängtad samlingsplats i form av en restaurang i källarplan med ett fantastiskt glastak (där det tidigare låg ett tryckeri med extremt låg takhöjd och lanterniner), säger något om det omfattande projektet.

- Det ingår i Fabeges strategi att det finns en hyresgäst innan vi startar ett ombyggnadsprojekt av en befintlig fastighet. Men det känns som om Carnegie kom in extremt tidigt och att vi kunnat skapa en verklig relation. Vi på Fabege, som äger fastigheten och marken runtomkring den tar också, tillsammans med Stockholms stad, ett ansvar för hela kvarteret. Stadens önskemål är att vi med Bocken bygger ihop Regeringsgatan med Stureplan. Vilket vi gör nu i och med att vi inleder fas 2, säger Lennart Olsson, Fabeges projektledare som ansvarat för det två år långa projektets fas 1 där en mängd olika underleverantörer har arbetat under många månader.

Idag speglas Carnegies profil väl i Bockens ljusa öppna lokaler med genomgående nordiska naturmaterial som granit, askträ och ull. Helt nya möbler samsas med äldre skinnklädda stolar som Carnegie tagit med sig från sina tidigare lokaler och som ursprungligen kommer från Stockholms Fondbörs. Dåtid, nutid och framtid.

- Carnegie startade som ett handelshus 1803, blev bankirfirma 1932 och satsade i slutet av 1960-talet framgångsrikt på aktiemäkleri för att under tidigt 1990-tal expandera verksamheten till Finland, Norge och Luxemburg. Efter en turbulent period under 2008-2009 är vi idag mitt uppe i en spännande process att staka ut vår fortsatta färd. Där är det nya kontoret en mycket viktig ingrediens, säger Ingela Andersson.

Det är med både glädje och stolthet hon beskriver tillkomsten av denna oerhört genomtänkt och noggrant planerade kontorsfastighet som idag är arbetsplats för Carnegies 320 medarbetare och där det finns rum för framtida expansion om behovet uppstår. Öppna ytor för handlarna, där all teknik är ledd ner under golvet, mixas med pentryöar och särskilda platser för analytikerna. I ett mindre mötesrum på planet för ledningsgruppen inleds varje morgon med en videokonferens med de andra kontoren inom koncernen som till exempel; London, New York och de nordiska huvudstäderna. Översta våningen rymmer enbart sammanträdesrum och en balkong med fantastisk utsikt över Stockholms city. Takhöjden har prioriterats och materialvalen andas nordiskt ljus och innovativ styrka. Till exempel kan sammanträdesrummens bordskivor i kompositmaterialet Corian, som består till hundra procent återvunnen plast och annars används till köksbänkar, tjäna som ett gott exempel på kreativt tänkande. Överallt i de publika delarna av kontoret hänger stora, icke inramade, konstverk av yppersta kvalitet.

- I och med Carnegie Art Award, vars syfte är att stötta nordisk samtidskonst, fungerar nu kontorsväggarna som en ständigt pågående konstutställning och uppmanar betraktaren att låta sig inspireras, säger Ingela Andersson.

Även på koncernledningens våningsplan är lösningarna öppna och man sitter nära varandra utan direkta väggar. Allt för att skapa utrymme för flexibilitet och nya slags mötesplatser. En restaurang i nedervåningen fungerar som en gemensam samlingspunkt och plats för framväxandet av en ökad vi-känsla. Denna yta är Ingela Andersson mer än nöjd med då det tidigare inte har funnits en motsvarande yta på samma sätt.

- Vi ville peka in mot framtiden snarare än att vara konventionella. Att vi varit med från början när allt var helt stomrent så har vi och Fabege tillsammans kunnat finna ut de bästa lösningarna utifrån våra behov vilket känns som ett oerhört privilegium. Samarbetet, som präglats av prestigelös samsyn, har gett precis önskat resultat. Och det var ingen enkel uppgift som Fabege tog sig an att förvandla denna konventionella 70-talsfastighet till en toppmodern arbetsplats. De olika delarna inom företaget kräver olika tekniska och lokalmässiga lösningar och här har Fabege och byggbolaget Veidekke tillmötesgått oss ytterst professionellt och lyhört. Jag brukar säga att de verkligen varit några att tryggt hålla i handen, berättar Ingela Andersson med ett leende.

Ett omdöme som givetvis glädjer Lennart Olsson. Att driva detta om- och tillbyggnadsprojekt, mitt i en levande stad, kräver oerhörd logistik och professionalitet.

Lennart Olsson, projekt och utveckling Fabege samt Ingela andersson, internservicechef på Carnegie.

- Visst har det varit en spännande process med öppen dialog och samarbete där varje möte skett på platskontoret så vi alltid varit så nära bygget som möjligt. Carnegie har planerat oerhört väl vad de behövt av både själva bygget och flytten, säger Lennart Olsson.

Att det skulle bli just Fabege och den åtråvärda cityfastigheten kvarteret Bocken som kunde uppfylla de önskade förutsättningarna var inte självklart när denna lyckade lokalhistoria började sommaren 2006. Då tog Carnegies ledning ett beslut om att se över företagets lokalsituation. Årsskiftet 2006/2007 drog projektet igång och man kopplade in flyttkonsulterna CB Richard Ellis. Målet var tydligt: Sök efter moderna, flexibla, kostnadseffektiva och öppna lokaler. Carnegie skulle flytta ihop i ett kontor, istället för att sitta på två platser, och detta skulle möjliggöra en ökad vi-känsla inom företaget och skapa yteffektiva synergier. 50 alternativ gick man igenom. Tidsfaktorn var central, inflyttning skulle ske september 2009. Fabeges kvarteret Bocken var inte ens påtänkt eftersom där var inflyttningsdatum satt till senare under 2010. Då tre alternativ var kvar våren 2007 klev Fabege aktivt in och sa sig kunna tidigarelägga och forcera sitt projekt.

- Då, i elfte timmen, föll plötsligt bitarna på plats. Fabeges kvarteret Bocken var det enda alternativ som passade alla i den dåvarande ledningen och vi var mycket nöjda över att få det i land. Arbetsprocessen har präglats av en väldig lyhördhet och flexibilitet från Fabeges sida. Vi har kunnat samarbeta om allt och målet har hela tiden varit att tillsammans skapa ett skräddarsytt kontor för oss. Och nu är vi äntligen på plats, avslutar en nöjd Ingela Andersson.

Nyheter