Hallå där Christian Hermelin, VD Fabege…

Christian HermelinNi arbetar ju hårt med att öka kundnöjdheten bland era hyresgäster. Vi har hört att du har satt upp väldigt ambitiösa mål för ert arbete. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Vi har sedan ett par år arbetat med att förändra vårt fastighetsbestånd till att enbart bestå av bra lokaler i bra lägen. Nu har vi kommit så långt i det arbetet att vi har goda förutsättningar för att ta nästa steg. Det innebär att ytterligare fokusera på att tillgodose våra kunders behov och stärka relationen med dem. Vårt långsiktiga mål är att ha de mest nöjda hyresgästerna på marknaden för kommersiella kontorsfastigheter.

Hur, mer konkret, märker jag som hyresgäst av ert arbete med att förbättra nöjdheten?
Vi jobbar kontinuerligt med Fabeges hyresgästundersökning för att identifiera förbättringsområden. Tack vare den värdefulla feedback som vi får från våra kunder har vi kunnat hitta och aktivt arbeta med bland annat:

  • Att förbättra informationen om vad som händer i fastigheten och närområdet.
  • Att bli bättre på att återkoppla status på felanmälningar.

Just när det gäller felanmälningar så kommer vi under våren/sommaren att ha ett nytt felanmälningssystem på plats. Det kommer att både underlätta för våra kunder att göra en felanmälan och möjliggöra en bättre återkoppling på ärendet.

Vad är det som gör att ni väljer att fokusera ännu mer på nöjda kunder just nu?
Vi har valt att koncentrera vårt fastighetsbestånd till att bestå av kontorslokaler av hög kvalitet i några få välbelägna områden. Vår strävan är att vara en långsiktig partner till våra kunder och kunna erbjuda en service av högsta klass som underlättar våra hyresgästers vardag.

Att vara en långsiktig partner innebär också att våra kundrelationer kommer att bli längre. En av de viktigaste nycklarna för att bli långsiktigt framgångsrik är att ha nöjda kunder.

Om jag som kund har några idéer eller förslag till förbättringar, vart vänder jag mig då?
Då vänder du dig till den ansvarige förvaltaren av fastigheten. Vi är väldigt glada och tacksamma för alla idéer och inspel som våra hyresgäster har. Feedback är oerhört viktig för att vi ska kunna bidra till en ännu bättre kontors- och arbetsmiljö för våra hyresgäster.

Nyheter