Det händer i nya Carnegiebryggeriet!

Nya Carnegiebryggeriet har förverkligats i Fabeges k-märkta Lumafabrik i Hammarby Sjöstad. Lokalen rymmer, förutom ett miljösmart ölbryggeri, även en restaurang.

Nya Carnegiebryggeriet är ett miljösmart ölbryggeri med en tydlig miljöpolicy som förenar historia, innovation och kvalitet. Mikrobryggeriet brygger småskalig kvalitetsöl och arbetar för att förstärka det kulturella värdet för företag och boende i området. De som besöker bryggeriet kommer att få uppleva hela processen på plats. Dessutom får besökarna smaka på fasta ölsorter och experimentsbrygder som produceras där. Nya Carnegiebryggeriet har lovat att bryggeriet ska vara öppet för allmänheten. Detta ska man leva upp till genom ölprovningskvällar, ölskola och guidade visningar varje helg.

 

 

 

I Carnegiebryggeriet finns också en restaurang som ska servera raffinerad mat som kan avnjutas tillsammans med ölen. Restaurangen har plats för 40 gäster inomhus och 150 utomhus.

Miljösmart bryggeri

Det som gör bryggeriet miljösmart är att de rester som blir kvar av spannmålet kommer att skickas till Henriksdals reningsverk och göras till biogas.  Ytterligare än faktor till att bryggeriet kan kalla sig miljösmart är att Fabege är en grön fastighetsägare. 

Lokalen valdes tack vare dess historia från KF-tiden och det vackra läget vid vattnet. Byggnaden är ett av den svenska funktionalismens viktigaste byggnadsverk. Dessutom har Södermalm historiskt sett haft många bryggerier.

Nyheter