Drömmen om barn blir verklighet

I våras kom en ny fertilitetsklinik till världen. Stockholm IVF ligger strax intill vattnet i Fabeges lokaler i Hammarby Sjöstad och personalen är specialiserad på nedfrysning av ägg, provrörsbefruktning och – livmodertransplantationer.

För varje dag som går hittar fler personer fram till den nyöppnade kliniken som ligger längs en alléprydd gata i Hammarby Sjöstad. Stockholm IVF slog upp portarna i slutet av maj och har sedan dess tagit emot ett stort antal barnlängtande personer.

Initiativtagare från Göteborg

Mats Brännström, som är professor i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska sjukhuset, är initiativtagaren bakom Stockholm IVF. 2011 var han med och startade Sveriges första klinik för äggcellsnedfrysning, Nordic Egg Bank i Göteborg, dit kvinnor kunde vända sig för att frysa ned sina obefruktade ägg för senare användning.

När Mats Brännström upptäckte att en majoritet av patienterna kom från Stockholm bestämde han sig för att starta en egen klinik i huvudstaden.

Patienter från hela världen

Till Stockholm IVF kommer inte bara personer från Sverige för att få hjälp med att uppfylla sina drömmar om barn. Mats Brännström och hans kollegor har även haft patienter från USA, England, Kina och Kuwait. En tredjedel av besökarna vill få hjälp att frysa ned ägg, och lika många vill bli provrörsbefruktade.

Billigare behandling med bruttolöneavdrag

Vid en IVF-behandling brukar man räkna med att det är 30 procents chans att behandlingen resulterar i ett barn, därför måste många av patienterna måste genomgå fler behandlingar för att nå hela vägen fram – något som kan bli kostsamt. Sedan en tid tillbaka har en anställd person med barnlängtan möjlighet att göra bruttolöneavdrag för en sådan behandling.

– Man pratar med sin arbetsgivare och så kan denne välja att dra detta från bruttolönen, antingen hela beloppet eller delar av det. En tredjedel av våra patienter får hjälp av sina arbetsgivare för att bekosta behandlingen, säger Mats Brännström.

Det är patientens inkomstskatt som avgör hur mycket billigare en behandling kan bli med bruttolöneavdraget, men vanligt är att priset reduceras med 30 till 50 procent. En IVF-behandling kostar omkring 30 000 kronor innan avdraget.

Lyckade livmodertransplantationer

Utöver IVF och äggfrysningsbehandlingar kan Mats Brännström och hans kollegor i Göteborg stoltsera med att de var först i världen med att genomföra en lyckad livmodertransplantation. Hittills har fyra välskapta barn kommit till världen på det sättet – alla på Mats Brännströms klinik.

– På New York Times förstasida i höstas stod det om livmoderstransplantationer och i samband med detta nämnde de också vårt arbete. Livmodertransplantationer kommer att börja genomföras i USA inom kort och då kommer jag och mina kollegor att vara på plats, säger han.

Nyheter