”Effektivisering och hållbarhet blir ännu viktigare 2013”

Fabeges fastighetschef Urban Sjölund kommenterar året som gått och förutspår det nya som just har börjat.

Nytt år och nya möjligheter. För Fabeges del handlar det även fortsättningsvis om att se till att kunderna trivs och är nöjda med sina lokaler. Mycket spännande har hänt under det gångna året, inte minst i Arenastaden där utvecklingen tagit fart ordentligt.

Arenastaden

– 2012 har varit ett fantastiskt år när det gäller att attrahera nya kunder till våra områden och projekt. Flera nya spännande företag har flyttat in i någon av våra fastigheter och vi har också många kunder som har flyttat inom Fabeges bestånd, säger Urban och fortsätter:

– Om ett företag går ut och söker lokaler för att deras lokaler inte är ändamålsenliga, så är det ännu mer glädjande när de hittar en ny lokal inom vårt bestånd. Det visar att vi står oss i konkurrensen.

Även mindre ytor uthyrda

– Det som har varit glädjande i år är att vi har hyrt ut väldigt mycket inom vår befintliga förvaltning, och framför allt många mindre ytor på kanske 300-700 kvm som legat vakanta länge, säger Urban.

Han är försiktigt positiv inför året som just har börjat.

– Det har varit full fart under inledningen på 2013. Konjunkturen i stort kan förstås göra att vi får en inbromsning, man är mer återhållsam på företagen och gör inte lika mycket satsningar. Men det är inte säkert att det blir så och vi har inte dragit ner på ambitionerna, även om det blir en dämpad konjunktur.

Hållbart en trend för 2013

LövOavsett konjunkturen är det allt fler företag som går i tankarna att effektivisera, och flyttströmmarna sker även mot nya områden och fastigheter, menar Urban.

– Det blir viktigare och viktigare att ha rätt lokaler i rätt område, men valet ska även spegla företagets värderingar. Man vill få bättre kvalitet på sina lokaler och letar efter moderna fastigheter som är energieffektiva och miljöklassade. Den tanken går helt i linje med den allmänna trenden i samhället – det handlar inte bara om bensinsnåla bilar, utan också fastighetsbranschen går allt mer mot ökad hållbarhet.

Nyheter