En Schysst Sjöstad

Människans miljöpåverkan påverkar oss själva, jordens natur och naturtillgångar. Vägen till en sund framtid går via en hållbar livsstil. En livsstil som inte bara fokuserar på individen utan även på naturen och allt runt omkring. Det handlar oftast om att ta ansvar för vad man lämnar efter sig och att man agerar mer medvetet.

Den 27 augusti genomförde vi tillsammans med Städa Sverige och tre lokala skolor projektet ”Schysst Sjöstad” i Hammarby Sjöstad. Målet var tydligt, att öka medvetenheten och kunskapen hos barn och ungdomar om miljö och hållbarhet.  Hela projektet var ett exceptionellt exempel på hur ett bra samarbete kan skapa ett bra resultat. Under dagen plockade 380 barn från tre lokala skolor i området skräp från gatorna, intervjuade förbipasserande om deras vanor kring källsortering, släckning av lampor, vattenförbrukning och utnyttjandet av kollektivtrafik, sjöng sånger som handlar om miljö, till och med gjorde en utställning om hur var och en kan bidra till ett mer hållbart samhälle.  En ”schysst” dag med total fokus på miljö och hållbarhet.

- Som största kommersiell fastighetsägare i Hammarby Sjöstad och ett företag som jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor är vi stolta över att kunna vara med och bidra till  projektet. Schysst Sjöstad var ett projekt som inte bara fick barn och ungdomar att diskutera hur vi kan skapa mer hållbara miljöer utan även lät dem att vara med och hjälpa till, uttrycka deras åsikter så de hörs, säger Elisabet Olin, kommunikationschef på Fabege, om projektet.

Nyheter