En grönskande närmiljö bidrar till kreativitet

Byggnaderna i Solna Business Park moderniseras, men det händer nästan ännu mer i närmiljön. Susanna Elvsén som är marknadsområdeschef hos Fabege berättar om vilka utvecklingsprojekt som pågår i området just nu.

Informella möten och workshops utanför kontoret får en allt mer självklar plats i arbetet. En träff över en kaffe i en park kan ibland bidra med mer kreativitet än vad det tysta rummets vita väggar gör. Det är också skönt att slippa resa långt för ett besök hos frisören eller vårdcentralen. Därför är det inte längre bara kontorets utformning och design som är viktig, även kringmiljön har stor betydelse för företaget.

Detta är något som Fabege har tagit fasta på i Solna Business Park. Just nu pågår flera utvecklingsprojekt av närmiljön.

– Hur bra kontor man än har så mår man bra av att komma ut ibland. Vi vill att det ska kännas mer som en stadsdel än ett industriområde därute. Därför planterar vi till exempel blommor, anlägger en park och ser till att det finns olika funktioner som hotell, restauranger och gym. Det ska kännas som en levande stadsdel, säger Susanna Elvsén som är marknadsområdeschef hos Fabege.

Tänka kollektivt

När de planerar för utvecklingen av Solna Business Park har de dels hyresgästerna och besökarna i åtanke, och inte minst miljön - två delar som ofta går hand i hand.

– Vi märker att miljön blir allt viktigare för företagen, och att deras förhållningssätt blir mer konkret. Det är till exempel allt fler som använder våra poolcyklar för att ta sig till och från möten i närområdet, säger Susanna Elvsén.

Ett omklädningsrum planeras för fullt och belysning monteras mellan Solna Business Park och Sundbybergs station.

– Vi vill göra det bättre för de hyresgäster som cyklar eller åker kollektivt. Vägen till Sundbybergs Station breddas och vi sätter upp staket, planterar växter och förbättrar belysningen så att vägen ska bli angenäm, säger Susanna.

Ett annat pågående arbete på samma miljölinje är samordningen av transporter. Fruktkorgar och servning av kaffemaskiner görs numera till stor del av ett och samma företag ute hos alla hyresgäster.

– Med färre transporter i området minskar trycket på vägarna och det blir mer trivsamt att vistas utomhus, säger Susanna Elvsén.

Representerar hyresgästen

Inuti byggnaderna pågår också stora förändringar. Susanna nämner ord som orienterbarhet och personlig prägel.

– Våra entréer har fina kvaliteter så som stengolv och räcken, men de är inte inredda, bara vita. Så nu sätter vi upp armaturer, målar om och skapar bättre orienterbarhet med hjälp av skyltar.

Både entrén och miljön strax utanför ska vara anpassade utifrån hyresgästernas behov.

– Vi tror att mycket av den kreativitet som finns hos människor kanske inte alltid blir bäst genom att sitta på samma ställe varje dag med samma människor. Då är närmiljön jätteviktig, säger Susanna Elvsén.

Nyheter