En ”hållbar” dag med Dagens industri

Ansvarsfullt företagande ger nya affärsmöjligheter och långsiktig lönsamhet. 

Hållbarhetsfrågorna är en framgångsfaktor för oss på Fabege och en viktig del av vår verksamhet. Vi jobbar ständigt för att kunna förbättra vårt hållbarhetsarbete och skapa hållbara förutsättningar för våra hyresgäster, medarbetare och samhället i stor. 

Vi kommer även att delta på Dagens Industris hållbarhetsdag som partner i år där vår VD, Christian Hermelin, håller ett föredrag om samhällsansvaret i rollen som stadsdelutvecklare. På konferensen har de företag som deltar möjlighet att träffa de främsta experterna, ta del av de viktigaste erfarenheterna och får möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra som är engagerade i hållbart företagande ur ett affärsmässigt perspektiv. 

Klicka för att läsa mer om hållbarhetsdagen och se programmet.

Nyheter