Ett huvudkontor utöver det vanliga

Ska man vara en attraktiv arbetsgivare idag ska man ha ett miljöriktigt kontor som är enkelt att ta sig till, säger Olov Larsten, Vattenfalls projektledare för utformningen av det nya kontoret.

Vattenfalls huvudkontor, Uarda 5

Bygget leddes av två målsättningar: att vara attraktiva arbetsgivare och nummer ett för miljön. Inför flytten satte fastighetschef Olov Larsten ihop en grupp där alla var under 40 år. Kontoret skulle byggas för dagens unga, de som ska vara med och utveckla företaget. I fokus stod det sociala, hur kunde man skapa maximalt social utbyte?

- Jag hade en tanke att jag ville efterlikna det amerikanska campustänkandet för att hela tiden skapa mötesplatser. Konferensrum i all ära men det är inte där det kommer fram kreativitet. Det är i de spontana mötena. Vi gjorde ett medvetet val att satsa på en mix av projektplatser, alternativa arbetsplatser, interna och externa konferensrum och tysta kontorsenheter, berättar han.

Vattenfalls huvudkontor, Uarda 5Arenastaden närmast kompetensen

Arenastaden visade sig även ligga närmast kompetensen, en viktig investering för framtiden. Undersökningar visade att många med relevant utbildning bosatte sig norr om staden. Dessutom låg det bäst till kommunikationsmässigt, med tvärbana och pendeltåg in till Stockholms central och mot Arlanda.

- För att kunna fortsätta företaget måste vi attrahera de bästa. Vi visste att de som utbildar sig nu till stora delar bosätter sig norr om staden. Vi låg även tidigare delvis norr om staden vilket gjorde det naturligt att välja en punkt här. Dessutom slog vi ihop tre kontor till ett och sparade på det sättet 40 miljoner kronor, berättar Olov Larsten.

Levande torg ger gemenskap

”Medarbetarnas vardagsrum” som Olov Larsten kallar den öppna yta som binder samman de fyra huskropparna har spelat en viktig roll för att få till en ”storfamiljkänsla” hos de nästan 2 000 medarbetarna.

Det var en kollega som sa till mig att efter 14 dagar i det nya kontoret hade hon träffat fler kollegor än under fem år i kontoret i Vällingby, säger Olov Larsten.

Johnnie Pettersson, VD och arkitekt på Archus arkitektbyrå, som ritat kontorshuset, förklarar att man jobbat med ”snurr och surr” för att aktivera ljusgården som annars lätt blir en död yta.

- Intrycket i Vattenfalls tidigare kontor var att man gick in i en marschgång och försvann till sin plats. Här sker all rörelse med utsikt över ljusgården och resten av kontoret, berättar han.

Känslan ska bli att medarbetare kommer i kontakt med varandra, trots att man jobbar en bit ifrån. Huset har bara en stor entré där alla kommer in och alla gemensamma mötesplatser som café, paus och servicefunktioner som postfack är orienterade runt ljusgården.

- Vart man än ska, till sin egen arbetsplats, på möte, till gymmet eller restaurangen måste atriumtorget passeras – man ser hela tiden andra medarbetare på övriga plan och avdelningar, förklarar Johnnie Pettersson.

Sveriges grönaste kontorsbyggnad

Vattenfalls kontorshus är certifierat enligt Miljöbyggnad klass guld och har vunnit flera priser. 2012 vann de European Green Building Award, förra året vann de Sweden Green Building Awards och nominerades till Årets Bygge 2013.

Vi hade tidigare en energiförbrukning på 150 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Nu är vi nere i strax under 35 kilowattimmar, berättar Olov Larsten, fastighetschef på Vattenfall.

- Alla delar av huset är skapat med miljöhänsyn. Husets stomme har gått på järnväg istället för med lastbil, all inredning är återvinningsbar och heltäckningsmattor och textiler är gjorda i ylle för att slippa användning av flamskyddsmedel. Huset är byggt med målet att vara Sveriges mest energisnåla kontorsbyggnad, vilket gör att alla aktörer i projektet har haft ett gemensamt mål, menar Olov Larsten. I dagsläget ligger kontorsbyggnaden på drygt 64 procent lägre energikonsumtion än Boverket kräver.

Det här är Vattenfalls kontorsbyggnad

Yta: 56 000 kvm BTA
Total investering: 1,05 Mdkr
Fastighetsägare: Fabege
Arkitekt: Archus
Entreprenör: Peab
• Parkeringsplatser och cykelparkering med omklädningsrum.
• Gymnastikanläggning och gym.
• 350 cykelparkeringsplatser på vintern, ca 500 på sommaren.
• Inga stationära datorer och enbart mobiltelefoner för reducerad energiförbrukning.
• 3G-station inbyggd i huset.
• Återvinningsbara möbler.
• Gemensam matsal för medhavd mat och restauranggäster.

Dy fyra elementen... och etern

Kontorshuset består av fyra huskroppar invändigt designade utifrån de fyra elementen.

• Eld blir orange.
• Jord blir grönt.
• Luft och vatten blir olika nyanser av blått.

Det femte elementet ligger i mitten (atriumet), och är etern, som står för kommunikation. Atriumtorget binder samman de fyra huskropparna och måste alltid passeras oavsett om man ska till den egna arbetsplatsen, mötet, gymmet eller restaurangen.

Nyheter