Fabege får höga betyg i kundnöjdhet

Nu står det klart att Fabege har en topplacering bland Sveriges ledande hyresvärdar. Det visar en färsk rapport från CFI Group och Fastighetsägarna Sverige, Fastighetsbarometern. Årligen görs en analys av svenska hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd, och i år är Fabege med och tangerar det högsta index som hittills uppmätts.

Hanna af Sandeberg– Vi är glada över resultatet och använder det som grund för att utvecklas och bygga ännu starkare kundrelationer, säger Hanna af Sandeberg som är verksamhetsutvecklare på Fabege.

Studien ger svar på hur hyresgästen upplever lokalerna och servicen från fastighetsägaren samt hur nöjd och lojal hyresgästen är. Den totala nöjdheten presenteras som NKI (Nöjd-Kund-Index) på en hundragradig skala.

Fabege i toppen

Fabege har tidigare gjort sina egna kundnöjdhetsmätningar och har nu för första gången deltagit i denna omfattande studie för att kunna mäta sig mot Sveriges ledande fastighetsägare.

Resultatet i Fastighetsbarometern visar att Fabege står sig mycket bra i jämförelse med andra fastighetsföretag.

– Vi ligger bra till och fick en placering i den övre kvartilen, säger hon.

Fabege har ett index på 77 poäng. I år låg toppnoteringen på 80 poäng och lägsta poäng hamnade på 60.

– Vi är jätteglada över resultatet och är nu ännu mer motiverade att ta tag i de förbättringsområden som våra kunder hjälpt oss att identifiera, säger Hanna af Sandeberg.

Hög servicenivå med kunden i centrum

Fastighetsbarometern menar att de goda resultaten till stor del beror på en generellt ökad servicenivå och att företagen blir bättre på att uppfylla kundernas förväntningar.

– Att ha goda relationer och ha förtroende för varandra är nyckelfaktor för att få nöjda kunder, bekräftar Hanna af Sandeberg.

Fabege jobbar hårt med att sätta kunden i centrum och man utgår alltid från kundens behov för att kunna erbjuda dem en ännu bättre produkt och ett ännu bättre bemötande.

– Vi måste ta reda på vad kunderna har för förväntningar på oss som hyresvärd. Främst ska vi leverera en fungerande arbetsmiljö. Vilken information vill de ha och hur ofta? Med den kunskapen kan vi anpassa oss efter kunden och marknaden, inte tvärtom. Kunderna är ju anledningen till att vi går till jobbet varje dag och att vi som företag finns överhuvudtaget, säger Hanna af Sandeberg.

Hög kvarsittningsgrad

Många företag väljer att fortsätta hyra av Fabege när det är dags att byta lokaler, vilket är ett kvitto på den höga kundnöjdheten.

– Vi märker att vi får högre och högre kvarsittningsgrad för varje år som går. Det tror jag är en naturlig följd av att vi har ett gott samarbete med våra kunder, säger hon.

Undersökningen är värdefull i sig men det är den dagliga dialogen men kunderna som är viktigast för Fabege.


FAKTA
Om fastighetsbarometern
Fastighetsbarometern genomförs årligen av analysföretaget CFI Group. Läs mer om undersökningen och resultatet här. 

Nyheter