Fabege minskar CO2-utsläpp

Fabege låter ingen sten ligga ovänd i arbetet med att effektivisera energianvändningen, finna miljövänliga lösningar och minska CO2-utsläppen.

Sedan en mycket aktiv miljöoffensiv inleddes 2002 har Fabege lyckats minska sin energianvändning med 30 procent (jämför med EU:s mål på en 20 procentig energieffektivisering till år 2020). Ny teknik för miljöeffektiv uppvärmning/nedkylning finns med i Fabeges fokus mot minskade CO2-utsläpp.

Tabell 1 Fabeges resultat i form av minskade CO 2 utsläpp 2002 - 2008

Systematisk energioptimering, konvertering från olja till fjärrvärme samt konvertering från egna kylmaskiner till fjärrkyla med bättre miljöprestanda, övergång till *miljövarudeklarerad el och i viss mån förändrat fastighetsbestånd. Som en följd av de senaste årens arbete inom dessa områden har utvecklingen inom Fabege varit mycket positiv och koldioxidutsläppen har minskat från 39 447 ton 2002 till 5 989 ton 2008. Läs mer om EPD El på www.vattenfall.se.

Framgångsrikt energiarbete

Sedan början på 2000-talet har Fabeges mål varit att ha övergripande kontroll på hela fastighetsbeståndets energianvändning och dess miljöpåverkan genom särskilt avdelad personal, energi-controllers. På så sätt finns en samlad kunskap och även mer kunskap när det gäller att förhandla fram fördelaktiga avtal med energileverantörerna.

Mikael Wester har varit med från början och byggt upp denna verksamhet medan Jonas Markström anslöt 2007. Resultatet har inte låtit vänta på sig, sedan 2003 har Fabeges fastighetsbestånds energiförbrukning sänkts med fem procent per år jämfört med året innan och 2008 med hela åtta procent. Grunden till Fabeges framgångsrika energiarbete är den systematiska energiuppföljningen månad efter månad. Driftpersonalen i fastigheten är en viktig kugge och måste hela tiden vara delaktig i energieffektiviseringsarbetet.

- Vad det gäller energibesparingar måste man vara ständigt uppmärksam i alla led på var det finns potential för åtgärder. En röd tråd i Fabeges energiarbete är släck och stäng! Detta avser behovsanpassning, det vill säga att få bort all onödig förbrukning när ingen är på plats. Vår utgångspunkt är dock alltid energioptimering med bibehållen komfort, berättar Jonas Markström, energi-controller på Fabege.

Med nya miljövinster i ständigt fokus är det med glädje Jonas konstaterar att fjärrkyla har minskat elbehovet i Wenner-Grens Center. Istället för eldrivna kylmaskiner som kyler ner luften, leds det kalla 6-gradiga vattnet in i fastigheten och via värmeväxling uppnås effektivt en lägre lufttemperatur genom fjärrkyla.

Wenner-Gren Center är en pärla i Fabeges fastighetsbestånd och ett bra exempel på Fabeges strävan att minska miljöpåverkan. Numera kyls luften i detta klassiska riktmärke av Värtans kalla vatten, genom anslutningen till fjärrkyla. Ökad komfort och lägre elförbrukning i fastigheten blir de goda resultaten.

Fakta: Dom flesta länder är idag överens om att det krävs åtgärder för att komma tillrätta med de ökande koldioxidutsläppen som kan komma att hota kommande generationer. Sedan noggrannare mätningar startades 1960 har koldioxidhalten i atmosfären ökat från ca 320 ppm till dagens 394 ppm. Enligt borrkärnor hämtade från Antarktis is kan man konstatera att vi aldrig någonsin haft så här höga halter tidigare.
Men hur ska man bryta utvecklingen? På EU- nivå tror man att det krävs att utsläppen minskas med minst 20 procent fram till 2020 för att bryta den negativa spiralen. Många inom exempelvis industrin tror inte att så här högt ställda mål går att realisera utan kostsamma investeringar. Fabege bevisar motsatsen.

Nyheter