Fabege skapar framtidens kontorslandskap

Just nu pågår en ombyggnation av Fabeges huvudkontor i Arenastaden. Fler ytor för spontanmöten skapas, samtidigt som de anställda på företaget inte längre sitter på fasta arbetsplatser utan på olika ställen varje dag. Principen kallas ”aktivitetsanpassad arbetsmiljö” och ger en fingervisning om framtidens kontorslandskap.

Fabeges nya aktivitetsbaserad kotnor– Tiden som vi arbetar för oss själva vid våra skrivbord har minskat betydligt. Idag tillbringar vi bara i genomsnitt en tredjedel av arbetstiden vid våra skrivbord, och hos oss på Fabege är det till och med ännu mindre. Så det är mycket yta som inte används, säger Klas Holmgren, chef för projekt och förädlingsverksamhet på Fabege.

Enligt Klas Holmgren är det dags att anpassa kontorslandskapet till det nya arbetssättet.

– Medarbetarna och deras behov ska vara i fokus och inte kontoret. Den sociala interaktionen är enormt viktigt och kontoret måste främja den.

Öppnar upp för spontanmöten

Lösningen för Fabege är att bygga om sitt huvudkontor till en plats där man som anställd antingen kan jobba för sig själv vid ett skrivbord eller så kan man träffas över en kopp kaffe för enkla spontanmöten där man kan ta med sig laptoppen eller surfplattan.

– Det ska finnas flera olika arbetsmiljöer i ett kontor. Och vi vill främja den interna kreativiteten genom att skapa arbetsytor som bidrar till ökad kreativitet.

Tysta zoner och små mötesrum

Klas Holmgren, chef för projekt och förädlingFabeges nya kontor består av flera olika miljöer med både tysta zoner där man kan sitta ostört samtidigt och det finns små mötesrum för spontanmöten. Ingen av medarbetarna har en fast arbetsplats, och på så sätt finns det fler platser att sitta på. Ombyggnationen har nästan avslutas - om cirka en månad är allt på plats.

– Återkopplingen vi fått från medarbetarna hittills är väldigt positiv. Många säger att banden mellan avdelningarna stärks, eftersom man sitter ihop med olika kollegor varje dag, säger Klas Holmgren.

Det finns också många positiva miljöaspekter i aktivitetsanpassad arbetsmiljö. Till exempel kan de lokalansvariga anpassa ventilation och belysning till de olika miljöerna och på så sätt spara energi och pengar.

Spontanmöten över en kopp kaffe

– Som chef är det positivt att finnas tillgänglig och synlig för personalen på ett helt annat sätt. Jag gillar spontanmöten över en kopp kaffe och korta avstämningar. Det främjas helt klart i vårt nya kontorslandskap.

Till sist skickar Klas Holmgren en hälsning till alla företag som är intresserade av framtidens kontorslandskap.

– Vi ligger i framkanten i branschen och i Sverige när det gäller aktivitetsanpassad arbetsmiljö och många företag är nyfikna på det nya arbetssättet. Kom gärna förbi och titta på vårt fina kontor om ni har vägarna förbi!

Nyheter