Fabege utvecklar attraktiva områden

– Vår affärsidé bygger på stadsutveckling – att utveckla hela områden och stadsdelar, inte bara enstaka fastigheter. Det är så vi skapar långsiktigt attraktiva områden, säger Urban Sjölund, fastighetschef Fabege.

Det handlar om hållbar stadsutveckling – levande områden med en bra mix av kontor, handel och bostäder. Goda kommunikationer är ett måste liksom miljöhänsyn. Ett område måste vara attraktivt på lång sikt för att kunderna ska vilja flytta in och stanna kvar.

– Genom att vara en stor aktör på våra huvudmarknader har vi kraft att förändra stadsbilden. Fabege arbetar målmedvetet med att skapa levande områden. Det omfattar allt från den yttre miljön med detaljer som belysning och planteringar, till infrastruktur med service och kommunikationer.

På väg mot attraktiv affärsgata

Fabeges fastighet Bocken i Stockholms innerstadFabege har ett stort fastighetsbestånd i Stockholms innerstad, och där finns flera exempel på hur man jobbar med att utveckla hela kvarter. I området Kungsgatan-Norrlandsgatan-Lästmakargatan fanns tidigare ett lite undangömt och mindre attraktivt område.

– Där har vi rivit, byggt och moderniserat så att det nu är på god väg att bli en attraktiv affärsgata, med vackra entréer till kontorslokalerna och bra passage mot Stureplan. Ett kvitto på att vi lyckats förändra området är bland annat att vi fått nya hyresgäster som Carnegie och Max Matthiessen, säger Urban Sjölund.

Dynamik och framtidstro

Konkurrensen om kunderna är stenhård, men enligt Urban Sjölund är det få andra fastighetsbolag som driver så här stora projekt. Ambitionen är att alltid bli ännu bättre, se till att servicen utökas och hela tiden uppgradera både fastigheter och område. När ett område förknippas med dynamik och framtidstro så blir det attraktivt.
 
– Våra områden måste vara så attraktiva att kunderna i sin tur kan locka och behålla högpresterande personal. Eftersom yrkesliv och privatliv allt mer flyter samman, så måste all service finnas nära för de som jobbar i området. Det har större betydelse än man kan tro. När kunderna trivs och rekommenderar oss till andra, så är det mer värt än den mest omfattande annonskampanj, förklarar Urban Sjölund.

Stadsutveckling på alla marknader

Fabege jobbar kontinuerligt med hållbar stadsutveckling på alla sina marknader:

  • I Solna håller en helt ny stadsdel på att växa fram – Arenastaden. Det som från början bara var industrifastigheter och råmark, blir nu ett modernt område där stadsutveckling är en ledstjärna för Fabege och dess samarbetspartners.
  • I Solna finns även Solna Business Park som Fabege utvecklat genom bland annat modernisering av fastigheterna. Idag är det ett etablerat företagsområde som lockat många livsmedelsföretag – bland annat huvudkontoren för ICA och Coop – och utvecklingen fortsätter.
  • I Hammarby Sjöstad renoverar Fabege fastigheterna vid Hammarby kaj, vilket förändrar stadsbilden längs vattnet. På ett tidigt stadium finns idéer om att förädla även andra delar av Fabeges bestånd i Hammarby sjöstad.
  • I Stockholms innerstad pågår flera spännande projekt, bland annat genom utveckling av flera kvarter på östra Kungsholmen vid Fleminggatan/Scheelegatan.

Nyheter