Fabege vässar sitt miljöarbete

Fabege flyttar fram positionerna inom miljö- och hållbarhetsområdet. Målet är att alla nybyggda kontorsfastigheter ska klara kraven för det internationella miljöklassningssystemet BREEAM.

Fabege har i mer än tio år arbetat systematiskt med att följa upp sitt miljö- och energiarbete. Miljöansvaret är integrerat i alla led i företagets verksamhet.

– I dag är det en självklarhet att vi redan tidigt i processen diskuterar hur vi kan minska klimatpåverkan och bidra till en hållbar stadsutveckling, säger Mia Östman, miljöchef på Fabege.

Vattenfalls huvudkontorVattenfalls kontor ett bra exempel

Olika typer av miljöklassningar och certifieringar används som ett viktigt stöd i arbetet. Hos Fabege sker all större ombyggnation av kontorsfastigheter enligt principerna för GreenBuilding och Miljöbyggnad, lägst nivå Silver.

Ett framgångsrikt exempel är Vattenfalls huvudkontor i Arenastaden. Fastigheten har erhållit högsta betyg, GULD, enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad och Fabege har även tilldelats utmärkelsen Sweden Green Building Award av European Commission DG JCR.

– Tillsammans med Vattenfall lyckades vi pressa energikonsumtionen 64 procent lägre än Boverkets byggregler. Vi arbetar för att nå lika fina resultat tillsammans med andra kunder, säger Mia Östman.

Höga krav på hållbarheten

Nu vidareutvecklas hållbarhetsarbetet med ett internationellt miljöklassningssystem. Målsättningen är att all nyproduktion av kontorsfastigheter ska klara kraven för BREEAM, där nivån bestäms tillsammans med kund. Systemet betygsätter projektledning, byggnadens energianvändning, inomhusklimat så som ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön.

Gröna hyresavtal sedan 2011

Grönt hyresavtalEtt annat exempel på Fabeges systematiska miljöarbete är de så kallade gröna hyresavtalen som företaget erbjudit sina kunder sedan mars 2011. Avtalen reglerar bland annat energieffektivisering, val av miljösäkra byggmaterial och hållbara transporter. Hittills har 72 hyresgäster på 91 833 kvadratmeter tecknat gröna hyresavtal.

– Tillsammans med våra kunder sätter vi ytterligare fokus på miljö- och hållbarhetsområdet och flyttar gemensamt fram positionerna.

Att använda miljövänligt producerad el är en självklarhet för Fabege. All elkraft som levereras till företagets fastigheter består av vattenproducerad el från Vattenfalls nordiska anläggningar. I en del av fastigheterna har också solel och solvärme installerats.

Under 2013 kommer Fabeges miljö- och hållbarhetsarbetet att intensifieras.

– Kundernas intresse för de här frågorna ökar. Vi räknar med att kunna erbjuda fler attraktiva produkter med hållbarhetsperspektiv under året, säger Mia Östman.

 

Fakta: Fabeges miljö- och energimål
Sedan 2002 har Fabege minskat sin koldioxidförbrukning med 90 procent. Energianvändningen har i genomsnitt minskat med cirka 5 procent per år. Målsättningen är att fortsätta minska med ytterligare 20 procent från 2009 års nivå fram till 2014.

Nyheter